Tillbaka
Uppnå ett systematiskt förbättringsarbete

Att etablera ett långsiktigt förbättringsarbete kan vara den bästa investeringen ett företag gör. Näringslivet befinner sig i en digital transformation som innebär att affärsmodeller, tjänster och arbetssätt förändras. Principerna för effektivisering av flöden som förädlar varor och tjänster är desamma, men utvecklingen skapar möjligheter att förstärka effekterna av förbättringsarbetet för den som använder tekniken rätt.

Många som arbetar med ständiga förbättringar upplever en del snabba och goda resultat i början, men kan ha svårt att uppnå långvariga effekter. Vad är det som gör att vissa företag lyckas utveckla sin effektivitet och lönsamhet över tid, när många andra inte gör det?

"Det är ett fenomen som förekommer i både större och mindre organisationer. Att det går lättare i början har ofta sin förklaring i att brister och korrigerande åtgärder är lättare att identifiera i ens direkta ansvarsområde. De brister som ligger utanför vårt ansvarsområde kommer vi åt endast om vi arbetar med ett helhetsperspektiv och hela värdeflöden. En samsyn behöver skapas över organisationsgränserna med överordnade mål och ett tydligt ledarskap för att uppnå detta. Inte minst behöver rätt verktyg och metoder användas beroende på syftet", säger Stefan Lund, senior managementkonsult på CANEA.

Arbeta med ständiga förbättringar

Lean-filosofin i sin enkelhet handlar om att förstå och följa några grundläggande principer som innefattar hela verksamheten. För att säkerställa ett effektivt flöde mot kunder måste tid och fokus läggas på rätt saker. Det innebär att du systematiskt minskar det som inte är värdeskapande för kunden, och här föds principen om det ständiga förbättringsarbetet. Konceptet Six Sigma skapades av Motorola och har fortsatt utvecklas över tid för att kunna användas effektivt inom alla tänkbara områden och situationer. Genom att identifiera och analysera grundorsaker går det att metodiskt minska kvalitetsbristkostnader och lösa problem. Med Six Sigma som metod kan organisationer få ut större effekt av digitaliseringen genom att:

  • Lära sig vilken data som är relevant
  • Använda och analysera data på rätt sätt
  • Fatta beslut på rätt information

Med digitaliseringens framfart har utvecklingen av arbetskoncept fortsatt i samma riktning. Precis som Leankonceptet spred sig ut från fordonsbranschen börjar nu det ”Agila manifestot”, som länge har präglat IT-utvecklingen, att sprida sig till övriga branscher. Konceptet vilar på liknande principer som Lean och erbjuder alternativa arbetsmetoder för att möjliggöra flexibla utvecklingsprocesser, med fokus på kunden och värdeskapande, där det kontinuerliga förbättringsarbetet fortfarande är kärnan.

Nå full potential med rätt verktyg

Koncept för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete använder verktyg och en systematik för att säkerställa fokus på rätt saker, samt en ständig utveckling mot nya mål. Oavsett vilket koncept som präglar en verksamhet krävs ett antal grundläggande komponenter för att lyckas. Vi vill att flera ska få möjligheten att lära sig essensen av de förbättringskoncept som har drivit utvecklingen i många av de mest framgångsrika företagen idag. Vi hjälper våra kunder att finna rätt väg, och anpassa koncept och verktyg för att nå potentialen med rätt förutsättningar.

Våra grundkomponenter i förbättringsarbetet:

  • Ett ledarskap som prioriterar förbättringsarbetet, samt sätter tydlig riktning och mål
  • Ett flödesfokus som är visuellt och med ett kundfokus genom hela värdekedjan
  • En förståelse för vilka verktyg och metoder som skapar utvecklingen
  • Engagerade medarbetare som känner delaktighet och driver utvecklingen framåt
  • Mandat och forum för gränsöverskridande samarbete samt balans mellan strategiska och operativa aktiviteter

 

 

Stefan Lund_sv_low-1

Stefan Lund
Senior Management Consultant

Stefan Lund är Lean Coach, föreläsare, utbildare, tränare, certifierad NLP practitioner samt förändringsledare med ett Lean Six Sigma Master Black Belt i bagaget.

Han har föreläst för och arbetat med tusentals människor i alla möjliga olika sammanhang och organisationer. Med en gedigen erfarenhet från både idrott och företag har han kompetens att få med hela gruppen och få den att gå åt samma håll med gemensamt fokus kring vad som ger framgång.