Hoppa till huvudinnehåll

Avtalshantering

Avtalshantering – en strategisk tillgång! Läs om vår lösning för att upprätta, förhandla, rapportera, arkivera och hantera avtal på ett styrt och säkert sätt.

Ungefär 80% av affärer mellan företag baseras på juridiskt bindande avtal. De flesta av dessa innehåller paragrafer och villkor som behöver hanteras för att ge maximal avkastning och minimera kostnader och risker. Ändå har många företag ingen aktiv hanteringsprocess för sina avtal. Avtalen läggs istället undan på filservern eller i arkivskåp på olika avdelningar där ingen se dem igen förrän ett problem uppstår eller avtalets giltighetstid redan gått ut.

Det räcker inte längre med att ta fram en avtalsunderskrift på en begäran från en revisor. Organisationer kommer i allt högre grad att behöva tillhandahålla bevis för att de har kontroll över hela avtalsprocessen. Detta inkluderar såväl upprättandet, som arkiveringen och hanteringen om man skall uppfylla kraven från t.ex. U.S. SOX eller EuroSOX.

Affärsnytta med avtalshantering

En effektiv lösning för avtalshantering hjälper till att styra de två centrala områdena i varje organisation – intäkter och utgifter. Lösningen gör också stor nytta när det gäller att möta lagar, regelverk, standarder och minimera risker.

Lösningar för avtalshantering gör det även möjligt för en organisation att proaktivt hantera alla sina avtal. En organisation som använder sig av ett avtalshanteringssystem får dessutom en djupare och mer kontextuell förståelse för de åtaganden och möjligheter varje avtal innebär.

De fem hörnstenarna i avtalshantering

Det finns fem nyckelkomponenter i avtalshantering:

 • Automatisera skapandet av avtal.
 • Säker förhandling.
 • Elektroniskt avtalsarkiv.
 • Integration med back office.
 • Proaktiva rapporter och larmfunktioner.

avtalshantering, avtalshanteringssystem

Användningsområden

Avtalshantering berör framförallt inköpsavdelningar som hanterar stora delar av kostnadsbasen i ett företag, säljsidan som upprättar kundavtal, interna jurister som hanterar avtalsmallar, personalsidan samt VD och övriga chefer som ofta godkänner och signerar avtal.

Exempel på tillämpningsområden:

 • Kundavtal
 • Leverantörsavtal
 • Partneravtal
 • Personalavtal
 • Löneavtal
 • Sekretessavtal

Hur löser CANEA avtalshantering?

CANEA One är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Modulen Document är utformad för att bland annat stödja avtalshanteringen genom hela avtalets livscykel:

 • Skapa nya avtal snabbt och enkelt.
 • Behörighetsstyrd åtkomst av avtal.
 • Tydlig överblick och struktur.
 • Mallar för villkor och paragrafer.
 • Automatisk larmfunktion när avtal behöver förnyas.
 • Avtalsarkiv.

Lär mer om Document här!

.

Intresserad av att veta mer?

Har du frågor, vill få en personlig visning av systemet eller anmäla dig till våra webbinarier?

Kontakta oss