Hoppa till huvudinnehåll

Ledningssystem

Ledningssystem - huvudvärk eller en huvudsak? Läs mer om hur våra IT-lösningar skapar goda förutsättningar för ett processorienterat, integrerat och levande ledningssystem.

Det är inte ovanligt att en organisations ledningssystem, som kanske infördes för flera år sedan, inte helt överensstämmer med den nuvarande strategin och arbetssätten. I värsta fall så resulterar ledningssystemet enbart i ett certifikat på väggen och att det sker ”brandsläckning” inför revisionerna. Då uppstår inte de effekter som ett väl fungerande ledningssystem ger, såsom:

  • Vara ett stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet.
  • Skapa internt och externt kundfokus.
  • Minska strul och intern friktion samt eliminera tidstjuvar.
  • Främja det systematiska förbättringsarbetet.

Vår syn på ledningssystem

Ett ledningssystem är ett av organisationens främsta konkurrensmedel på en marknad där det finns möjlighet att anskaffa i stort sett liknande resurser. En väl fungerande strategi och effektiva arbetssätt, det vill säga ledningssystemet, utmärker de framgångsrika organisationerna idag.

Det kan finnas flera orsaker till varför ledningssystemet har blivit en huvudvärk istället för en huvudsak: fel implementerat, eftersatt underhåll, ej heltäckande – saknar röd tråd, eller otillräckligt stöd från ledningen.

IT - en framgångsfaktor

En av framgångsfaktorerna för ett väl fungerande ledningssystem är IT-stödet. Idag är ledningssystemen ofta processorienterade, heltäckande och integrerade med exempelvis kvalitet, miljö och arbetsmiljö och detta ställer höga krav på stöd.

Vid införande av ett IT-stöd rekommenderar vi alltid att samtidigt se över strukturen, innehållet och organisationen runt omkring det befintliga ledningssystemet. Det är flera pusselbitar som behöver samverka för att ge resultat.

Ett IT-stöd för ledningssystemet ger bland annat följande fördelar:

  • Mer lättillgängligt - Bättre överensstämmelse mellan ”karta och verklighet”.
  • Enkelt att uppdatera - Ett levande ledningssystem som ständigt förbättras.
  • Integrerade system - Förenklar hanteringen av integrerade ledningssystem.
  • Ökat process- och kundfokus - Tydliga och grafiska arbetsflöden och processer.
  • Uppfyller krav på dokumentstyrning - Från kunder och från standards såsom ISO 9000.

Vad erbjuder CANEA för IT-stöd?

CANEA ONE är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Modulen Document är utformad för att stödja ett processorienterat ledningssystem.

Lär mer om våra moduler: Project, Workflow och Process.

.

Intresserad av att veta mer?

Har du frågor, vill få en personlig visning av systemet eller anmäla dig till våra webbinarier?

Kontakta oss