Hoppa till huvudinnehåll

Portföljhantering

Portföljhantering – nyckeln till lyckad projektverksamhet! Hantera en komplex projektverksamhet med en lösning för portföljhantering.

Många företagsledningar har idag svårt att se värdet från organisationens projekt och vilket bidrag projekten ger till att nå organisationens strategier och mål. För att en organisation skall lyckas med sin projektverksamhet så räcker det inte med att genomföra projekten, man måste även klara att:

 • Välja rätt projekt och program.
 • Prioritera rätt.
 • Starta vid lämplig tidpunkt.
 • Säkerställa att nyttoeffekterna realiseras.

En lösning för portföljhantering fungerar som ett mycket bra beslutsunderlag för ledningen och ger en överblick över alla pågående projekt. Det betyder att det blir lättare att se vilka projekt som behöver förstärkning och vilka som bör skjutas upp eller helt enkelt avbrytas. Portföljhantering hjälper även organisationer att välja de projekt som kan maximera nyttan, medan projekthantering är ett sätt att se till att projekten genomförs korrekt och levererar de avsedda fördelarna.

De mest framgångsrika företagen använder portföljhanteringen som ett forum för kontinuerlig dialog i projektverksamheten. De har en gemensam syn på vilka mål och prioriteringar verksamheten har och kan anpassa hanteringen av projekten därefter.

Affärsnytta med portföljhantering

Ett portföljhanteringssystem kan ge effekter såsom:

 • Underlättar styrning av multiprojektverksamheter får att nå långsiktig konkurrenskraft.
 • Gör det möjligt att analysera, följa upp och optimera hela projektverksamheten ur ett strategiskt perspektiv.
 • Underlättar prioritering av vilka projekt som skall startas och när.
 • Hjälper ledningen att identifiera och lösa projektkonflikter.

Användning

Målgruppen för portföljhantering är projektkontor, projektchefer, portföljägare, controllers, ledningen och andra beslutsfattare.

portföljhantering och portföljhanteringssystem

Hur löser CANEA portföljhantering?

CANEA One är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Modulen Project är utformad för att stödja portfölj- och programhantering med funktioner för bland annat:

 • Prioritering – prioritering, viktning och ranking underlättar beslut.
 • Övervakning – överblicka pågående projekts status, tidplaner, projektekonomi ur flera perspektiv.
 • Analyser – jämför projekt, överblicka nyttoeffekter och analysera basplaner.
 • Strategisk portföljhantering – styr projektverksamheten utifrån affärsstrategin.

Läs mer om Project här!

.

Intresserad av att veta mer?

Har du frågor, vill få en personlig visning av systemet eller anmäla dig till våra webbinarier?

Kontakta oss