Hoppa till huvudinnehåll

Resursstyrning

Resurshantering – optimera resursutnyttjandet! Lösning för bättre planering och fördelning av resurser samt uppföljning av tillgänglig tid.

Det finns ofta en stor potential att samordna och utnyttja en organisations resurser på ett bättre sätt. Optimal resursplanering är den största utmaningen för många organisationer idag. Vanliga frågor som snabbt kan besvaras genom en lösning för resurshantering är:

 • Vad är jag planerad på?
 • Hur ser tillgängligheten ut framöver?
 • Hur planerar jag om på bästa sätt?
 • Vilken var beläggningen förra kvartalet?

Resursstyrning är samtidigt en komplicerad och tidskrävande uppgift eftersom resursbehovet och planeringen ändrar sig löpande och det är mycket information som skall sammanställas. Det är viktigt att fokusera på att göra resursstyrningen enkel, överskådlig och samla all information på ett ställe.

Affärsnytta med resurshantering

En lösning för resurshantering ger effekter såsom:

 • Underlättar planering och bokning av roller och resurser.
 • Minskar risken för förseningar på grund av över- och felbokningar.
 • Ger ökad kvalitet i arbetet tack vare kompetensökning och ”rätt man på rätt plats”.
 • Hjälper till med optimering och omplanering exempelvis vid resurskonflikter.
 • Bättre underlag till beslut genom full kontroll på resursernas beläggning, prognoser och tillgängliga tid.

Resursoptimering i flera steg

För att uppnå en effektiv resursstyrning är det viktigt att alla medarbetare involveras och att all tid planeras. Följande övergripande steg visar hur ni optimerar resurserna:

 1. Identifiera, inventera och kartlägg resurserna.
 2. Sök, planera och äska resurser.
 3. Tilldela och säkra resurser.
 4. Följ upp och effektivisera resurserna.
 5. Optimera resurserna.

Användningsområden

En lösning för resurshantering kan användas till att prognostisera och följa upp beläggning i ett tjänsteföretag eller att planera och optimera bemanningen i ett tillverkningsföretag. Lösningen kan användas för planering av:

 • Linjearbete
 • Projektarbete
 • Fakturerbar tid
 • Egen tid
 • Frånvaro
 • Övrig tid

Hur löser CANEA resurshantering?

CANEA One är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Modulen Project är utformad för att stödja resurshanteringen inom en organisation med funktioner för bland annat:

 • Resursplanering – sök och planera resurser effektivt.
 • Äskning – förfrågning och bokning av resurser.
 • Tillgänglighet – ledig kapacitet/tid per avdelning/roll.
 • Beläggning – överblicka resursutnyttjande och beläggningsgrad.
 • Kompetenshantering – kartläggning av sökning efter kompetenser.
 • Semester och scheman – översikt över ej bokningsbar tid.

Läs mer om Project här!

.

Intresserad av att veta mer?

Har du frågor, vill få en personlig visning av systemet eller anmäla dig till våra webbinarier?

Kontakta oss