Karriär

Vår företagskultur*

Där idéer gror och medarbetare växer

 

 

* Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder just odling. Dess motsats är natur.

Vi strävar efter att bli en av de mest attraktiva arbetsgivarna på marknaden. Då spelar företagskulturen en stor roll och den är djupt rotad i våra värderingar.

Bland värderingarna vill vi nämna "frihet under ansvar", som innebär att det är kvaliteten på våra leveranser som räknas och inte antalet nedlagda timmar. Eller om arbetet utförs på kontoret eller hemifrån. Vi vill att alla ska hitta en bra balans mellan yrkes- och privatliv. 

Den höga kvaliteten på våra leveranser är en direkt följd av ett gott samarbete mellan öppna och hjälpsamma medarbetare och ett långsiktigt förhållningssätt. Professionalism, tankeskärpa och nyfikenhet är andra saker som kännetecknar vår företagskultur. Liksom att vi stöttar och är vänliga mot varandra. Och vi firar lyckade leveranser och andra framgångar.

Vi befäster och förstärker vår kultur genom att ständigt utveckla oss själva, våra produkter och tjänster. Och vi uppmuntrar till informellt umgänge kollegor emellan, oberoende av i vilket team eller på vilken position man jobbar. 

Våra värderingar

Värderingar 2022-1
 • Varje grupp har resonerat sig fram till vad CANEAs övergripande värderingar innebär för hur arbetet bör ske i just den gruppen.
 • Vi mäter och följer kontinuerligt upp hur väl vi agerar i förhållande till våra värderingar.
 • Vårt ständigt pågående arbete med att utveckla såväl ledare som team utgår från värderingarna och vi genomför temaaktiviteter som utvecklings- och labbdagar. 
 • Vårt kärnvärde "Ett CANEA" innebär att vi umgås över teamgränser och både nyttjar och delar med oss av våra olika kompetenser. 
 • Vi respekterar, hjälper och utvecklar varandra och ger kontinuerlig återkoppling samt genomför interna utbildningar och webbinarier. 
 • Vi uppmärksammar och belönar medarbetare som bidrar lite extra till vår kultur. Och den som är engagerad och duktig har stora förutsättningar att påverka både sina arbetsuppgifter och hur CANEA bedriver sin verksamhet.
 • Vi bjuder på frukost och fika för alla minst en gång i veckan. 
 • Vi genomför generösa evenemang såsom CANEA-dagarna och julbord. 
 • Vi organiserar en afterwork i månaden plus spontana dito däremellan. 
 • Vi tar vårt samhällsansvar på allvar – se  CANEA och hållbarhet. 
 • Samt sist men inte minst – vi har kul på jobbet!