Karriär

Vår företagskultur*

Där idéer gror och medarbetare växer

 

 

* Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder just odling. Dess motsats är natur.

Vi strävar efter att bli en av de mest attraktiva arbetsgivarna på marknaden. Då spelar företagskulturen en stor roll och den är djupt rotad i våra värderingar.

Den höga kvaliteten på våra leveranser är en direkt följd av ett gott samarbete mellan öppna och hjälpsamma medarbetare och ett långsiktigt förhållningssätt. Professionalism, tankeskärpa och nyfikenhet är andra saker som kännetecknar vår företagskultur.

Vi befäster och förstärker den genom att ständigt utveckla oss själva, våra produkter och tjänster. I praktiken resulterar detta i:

Våra värderingar

Värderingar 2022-1
  • Varje grupp har resonerat sig fram till vad CANEAs övergripande värderingar innebär för hur arbetet bör ske i just den gruppen.
  • Vi mäter och kontinuerligt följer upp hur väl vi agerar i förhållande till våra värderingar.
  • Vårt ständigt pågående arbete med att utveckla såväl ledare som team utgår från värderingarna.
  • Vi uppmärksammar och belönar medarbetare som bidrar lite extra till vår kultur. Och den som är engagerad och duktig har stora förutsättningar att påverka både sina arbetsuppgifter och hur CANEA bedriver sin verksamhet.
  • Vi tar vårt samhällsansvar på allvar – se  CANEA och hållbarhet.