Tillbaka
Fungerar er strategi i praktiken?

Balans mellan strategi och utförande är en av nycklarna till en
fungerande strategi. Oavsett hur arbetet genomförs i praktiken,
om VD utvecklar strategin i dialog med styrelsen eller om styrelsen utvecklar den, så måste vi se till att det finns en röd tråd mellan strategi och verksamhet

En strategi måste vara genomförbar. Det är den bara om vi harTimglas strategi2
balans mellan strategi och utförandekraft. CANEA arbetar med en timglasmodell av organisationen, där den övre delen utgörs av strategin – VAD vi ska arbeta med. Styrelsen ansvarar för att de översta nivåerna finns på plats, det vill säga visionen, de övergripande målen och den strategiska inriktningen. Men vi vill ju också försäkra oss om att strategin fungerar. Vi behöver därför effektiva metoder för att följa upp och mäta effekterna.

Vi har noterat att de företag som lyckas bäst har en tydlig koppling mellan sin strategi och verksamhet. Bland de som inte lyckas så väl, har vi identifierat fem olika typer av problem.

1: Osynkroniserat
Timglas osynkStrategin och verksamheten strävar inte åt samma håll. De lever i skilda världar. Strategin hanteras inte och verksamheten har sina egna mål som man styr mot. Här kan det finnas en stark och karismatisk vd som kör verksamheten på sitt sätt, eller starka ledare som inte arbetar i önskad riktning.

2: Dåligt kopplat
Timglas dåligt koppladStrategin och verksamheten drar åt samma håll, men det saknas input och uppföljning. Det känns som om inget händer och vi har svårt att visa på resultat från strategiarbetet. Vi har ofta problem med att strategin inte är kommunicerbar och att det saknas tydlighet i hur vi mäter och följer upp den. Eller att vi inte mäter och följer upp alls.

3: Oprioriterat
Timglas oprioriteratVerksamheten är överbelastad av saker som behöver göras. Prioriteringarna är inte tydliga och alla känner sig stressade. För många initiativ eller otydligheter i strategin och brist på prioriteringar leder ofta till den här situationen. Styrelsen tycker att allt är viktigt och behöver göras omedelbart alternativt att det saknas resurser för att implementera strategin.

4: Instabilt
Timblas instabiltVerksamheten är personberoende och det saknas resurser för uppföljning. Såväl styrning som stöd är så underdimensionerade att de inte fungerar effektivt. Om man är beroende av att en person ska sköta implementeringen eller att det inte finns system och stöd för rapportering avtill exempel nyckeltal och KPI:er, så hamnar man lätt i den här situationen.

5: Tröghanterligt
Timglas tröghanterligtDet är svårt att styra verksamheten efter strategin. Det kan handla om en verksamhet som inte vill ändra sig. Starka personer och ofta informella ledare som gör som de alltid gjort. Inga nymodigheter eller förändringar accepteras i verksamheten.

 

Hur ser er verksamhet ut? Känner ni igen något av de 5 fallen? Läs mer om strategi på vår hemsida, eller hör av er till oss så kan vi stötta med att få till den röda tråden!

”En strategi blir än viktigare ju knappare resurser man har eftersom en strategi både ska peka ut riktningen vart man ska och hur man ska prioritera”