Ledningssystem

Vad är ett ledningssystem?

Eliminera otydligheter, minska risker och utveckla verksamheten. 

 

"Rätt ledningssytem kan hjälpa organisationer att identifiera kostnader i sin omsättning som beror otydligheter i vad som ska uppnås, på vilket sätt det ska göras och vem som ansvarar för vad"

Varje organisation har intressenter som ställer krav på verksamheten. Dessa intressenter är grupper som utgörs av kunder, medarbetare, ägare, lagstiftare, kreditgivare, intresseorganisationer och samhällsmedborgare. Att kontinuerligt hantera och jobba med intressenter kan i många fall vara ett utmanande arbete, framför allt då verksamheten också styrs av marknadskonkurrensen.

Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är ledningens verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer. Med hjälp av ett ledningssystem, utvecklat efter verksamhetens specifika behov, kan krav och utmaningar på ett mer effektivt sätt elimineras eller minimeras. Ledningssystemet fungerar dessutom som stöd för att alla medarbetare i organisationen på ett smidigare sätt ska kunna sköta sitt arbete. 

 

Integrerat ledningssystem

Utveckla rätt ledningssystem för organisationen

Vi på CANEA rekommenderar att organisationer integrerar ett gemensamt ledningssystem för olika typer av standarder. Genom att utgå från verksamhetens strategi kan processer definieras och utvecklas för att realisera strategier. Att forma implementering som ett projekt bidrar till att insatsen sker på ett mer resurseffektivt sätt, med ett tydligare fokus på det önskade resultatet. Den tydliga och fasindelade metodiken gör att planeringen och kommunikationen kring insatsen underlättas avsevärt.

Förändringsledning2

I nästa fas utvecklar vi tillsammans ett ledningssystem med rätt verktyg för stöd och styrning som hjälper er att lyckas med arbetet. Implementeringen av ledningssystemet sker löpande, då det måste förvaltas och fortsätta att utvecklas. Tillvägagångssättet för utvecklingen av ett integrerat ledningssystem är baserat våra konsulters mångåriga erfarenheter och vedertagen teori och best practice. A
rbetet med ledningssystemet tar ofta avstamp och stöd i dessa standarder och lagkrav: 

 • ISO 9001 (kvalitet).
 • ISO 14001 (miljö).
 • AFS 2001:1 och ISO 45001 (arbetsmiljö).
 • ISO 26000 (socialt ansvar).
 • IATF 16949 (fordon).
 • ISO 13485 (medicinteknik).
 • AS 9100 (flyg).
 • ISO 22000 / BRC (livsmedel).
 • ISO 27001 (informationssäkerhet).
 • ISO 50001 (energiledning).
 • SOX (finans/ekonomi).

Anlita våra konsulter inom ledningssystem

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops, seminarier, kursledare, inspiratör vid event eller som coacher eller mentorer. Att samarbeta med oss vid utveckling av ledningssystem innebär bland annat att er organisation får tillgång till konsulter med: 

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.