Kulturförflyttning

En kultur
som bidrar
till affärsmålen

Culture eats strategy for breakfast

– Ett uttryck värt att lägga på minnet.

För att lyckas bygga en stark, långsiktig och hållbar organisation krävs en kultur som främjar utveckling och stödjer verksamhetens övergripande strategi. Rätt organisationskultur ser till att alla involverade tillsammans bidrar till helheten och skapar en arbetsplats som andas förtroende och tillit. 

Att lägga stora resurser på affärsstrategier, processer och marknadsbudskap är viktigt, men att inte satsa på organisationskulturen kan vara förödande. Om färre resurser avsätts för att stärka kulturen, hur ska då en arbetsgivare se till att anställda vill ge sitt yttersta för att bidra till lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft? 

konsult-ledarskap-kulturförflyttning-vill-du-prata

"Kulturen sitter i väggarna"

Om din organisation måste förändra en hårt rotad kultur  hur gör du för att skapa en ny? 

En kulturförflyttning kräver engagemang och intresse från alla involverade, i många fall hela organisationen. Ofta är en gemensam framtidsvision med kopplingar till strategier, omvärldsfaktorer och kravbilder det som behövs. Medarbetare behöver förståelse om nuläget och varför organisationen måste utveckla nya rutiner, arbetssätt och verksamhetssystem. 

När framtidsvisionen är fastslagen är det betydligt enklare att lägga grunden för en hållbar organisationskultur. I nästa fas kommer sedan verksamhetsutveckling och nya initiativ att utgöra planen för kulturförflyttningen. Här är ledarskap och medarbetarbeteenden viktiga aspekter, med hjälp av tydliga strategier och arbetssätt. Alla involverade måste ta ansvar, visa engagemang och ha drivkraften till att vilja skapa en attraktiv organisationskultur.

CANEA - Miljöbilder - Utkast_1-153-1

Vår metodik för kulturförflyttning

För att realisera kulturförflyttningen behövs transparens och aktiv arbete med förändringsledning. Det skapar ett syfte för alla involverade och ökar delaktigheten.

Vår erfarenhet är att rätt förändringsledarskap är det allra viktigaste under en förändring. Alla delar av organisationen behöver stöttning och vägledning för att utvecklas tillsammans. En förändringsledare måste agera förebild, veta sin huvudsakliga uppgift och bistå med support och mentorskap längs resans gång. 

CANEA:s konsulter har erfarenhet och kunskap inom projektledning, effektivisering, förändringsledning och ledarutveckling. Vi ser till att driva en hållbar och framgångsrik kulturförflyttning tillsammans med våra kunder. Läs mer om CANEA:s ledarskap och agila arbetsmetoder, där mötesformer, roller och ansvar förändras i stor utsträckning.

Vill du prata kultur?

Ett första steg är att ta kontakt med någon av våra konsultsäljare med gedigen erfarenhet och kunskap. Här specificerar ni tillsammans målsättningar, utmaningar och behov. Nästa steg är en dialog om upplägg, koncept och metodik – allt för att passar era behov. Tillsammans arbetar vi med: 

  • Strategi, kultur och ledarskap i en integrerad verksamhetsprocess
  • Engagerar ledare och medarbetare
  • Säkerställer ägarskap, samt fångar kreativitet och engagemang för genomförandet
  • Rätt teorier och metoder som får driv i förändringsprocessen
  • Ett lyhört och agilt arbetssätt med fokus framtidsvisioner

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.