Transformation

Agile Center
of Excellence

Att ställa om till agila arbetsmetoder i projektverksamheten kan innebära vissa utmaningar. Saknar ni intern kompetens på området, eller har de förväntade effekterna uteblivit? Då kan ett Agile Center of Excellence vara avgörande för att ni ska lyckas.

Agile center

Vad är ett
Agile Center of Excellence?

Ett Agile Center of Excellence består av ett mindre team av experter, dedikerade till att implementera agila arbetsätt, som stannar tills din organisation har byggt upp tillräcklig intern kunskap för att driva arbetet vidare på egen hand. Experterna är erfarna coacher inom de mest primära rollerna inom agila arbetssätt och kan bistå med sin kompetens inom en rad områden.

Ett Agile Center of Excellence ökar din organisations möjligheter till agil hantering. Det handlar bland annat om att kunna ta emot affärsvärde inkrementellt, skapa agila kontrakt med leverantörer och kapitalisera produkter/tjänster mer kortsiktigt parallellt med långsiktiga mål.

När behövs ett
Agile Center of Excellence?

Typiska utmaningar som kan uppstå efter att en organisation har beslutat att införa agila arbetssätt är att kunskapen saknas internt, eller att man har ett mindre antal team som har gått över till agilt och nu förväntas driva förändringen i resten av organisationen. De interna kvalificerade personerna får ansvar för att genomföra omställningen samtidigt som de jobbar heltid i sina ordinarie roller.

Det kan också vara så att man har försökt införa agila arbetssätt och tycker att man arbetar agilt, men att de förväntade effekterna uteblir.

Ett Agile Center of Excellence kan utgöra skillnaden mellan att tro sig vara en agil organisation, och att verkligen anta agila arbetssätt för att uppnå de bästa affärsresultaten. Ni får tillgång till experthjälp om ni kör fast och blir inte beroende av interna pionjärer som behöver arbetsro.

Anlita oss när du behöver ett Agile Center of Excellence

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är att vi bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Agile Center of Excellence ingår i våra konsulttjänster och är en del av konceptet transformation.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.