Tillbaka
Ledande bolag inom elkraft vände negativ utveckling

Hur vänder man en negativ utveckling? Hur skapar man ett förbättringsarbete som ger positivt resultat? De frågorna ställde vår uppdragsgivare. Lösningen blev flödesorientering, ett fåtal tydliga mål, metodik i förbättringsarbetet och engagerade medarbetare.

Uppdragsgivaren

En välkänd svensk underleverantör som levererar lösningar för styrning av elkraft såsom ställverk, transformatorer, elcentraler mm.

Utmaningar

Leveransförseningar, försämrad bruttomarginal, stress och konflikter, missnöjda och tappade kunder.

Uppdraget

Facilitera och stödja uppdragsgivaren att öka leveransförmågan, utveckla kundresan och förbättra lönsamheten.

Styrelseordföranden berättar:
”Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.

Sanningen är att vi innan samarbetet försökte vända utveckling på egen hand, men fick inte ut det resultat vi behövde.

Jag blev därför förvånad över hur CANEA, så enkelt och okomplicerat, satte oss på rätt spår och faciliterade oss, steg för steg, att själva förbättra våra arbetssätt och att det skedde genom att skapa engagemang hos medarbetarna, som från start fick ta stort ansvar i förbättringsarbetet.

När jag nu tittar i backspegeln så förleds man att tro att alla förbättringar vi gjort har varit självklara men så var och är det inte. Det är ett lärande på vägen då vi, efter varje genomförd förbättring, hittar nya möjligheter. Det är en resa och den kommer vi att fortsätta på.

Jag kan därför inte peka ut några avgörande förbättringar. Inte ens våra nya arbetssätt är beständiga då vi kontinuerligt förbättrar dem, inom våra utpekade målområden; Leveranssäkerhet, kundresan och bruttomarginal.

Det beständiga är snarare att vi upprepar vårt sätt att arbeta med förbättringar, vår metodik, nya sätt att tänka och inte minst den kulturförändring vi har genomgått. Från en stressig vardag, förekommande konflikter mellan olika avdelningar, till gemensam förståelse och kunskap om våra värdeflöden och stor vilja till samverkan över avdelningsgränserna. Förbättringsarbetet har skapat en ny positiv energi och arbetsmiljö”.

Resultat och verksamhetsnytta

  • Ökad industrialisering och utvecklade processer
  • Medarbetare med intränad förmåga och vilja att fortsätta förbättringsarbetet
  • Ökad leveranssäkerhet: +40%
  • Ökad bruttomarginal: +100%
  • Återvunna kunder: +10%
  • Personalomsättning: -67%
  • Resultatförbättring, 2020: Plus 10 - 12 MSEK

 

 

"Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden."

Styrelseordförande, elkraftbolag