Tillbaka
Förbättrat kvalitetsutfall med 30 procent

Tillsammans med CANEA såg Alfa Quality Moving över processer och styrning.

Alfa Quality Moving grundades 1995 och hade flera år av god tillväxt bakom sig. Man såg med tillförsikt på framtiden, med stor potential för att förtsätta växa. Samtidigt insåg ledningen behovet av att i takt med att verksamheten blev större skapa tydliga strukturer för att leda och styra verksamheten. I samband med det fattade styrelsen beslut att tillsammans med CANEA se över processerna och styrningen i företaget.

”Nyttan av detta är helt avgörande för oss, vi hade aldrig nått dit vi är idag om vi inte hade haft det processtyrda ledningssystemet i grunden. Det finns inget liknande gjort i branschen. Kvalitetsutfallet har förbättrats med 30 %. Personalen är mycket tryggare i sin roll idag, de vet hur de ska agera och kan utgå från tidsaxeln, då den numer stämmer med verksamheten. Övertiden och arbetsbelastningen har dessutom minskat. Det arbete vi gjort ihop med CANEA har klara kopplingar till det positiva ekonomiska utfall vi har. I början var medarbetarna frågande, men när det började bli klart för dem att det var deras egen vardag som skulle effektiviseras blev de mer och mer engagerade. De har tagit det jättebra. Ägarskapet för processerna ligger verkligen ute i verksamheten; processerna lever ute i bolaget på ett alldeles utmärkt sätt."

 Kenneth Egelrud, VD, Alfa Quality Moving

 

Idag är företaget processtyrt och har varit det i några år. Resan fram var intensiv och spännande, och resultaten är som sagt fantastiska.

 

”Utan CANEAS insatser hade vi inte klarat det. De har bidragit med ett helt annat synsätt att se på vår egen organisation och våra egna arbetssätt. Vi har haft stor nytta av CANEAs metoder, kompetens och förmåga att sy ihop helheten. Vi arbetar fortfarande med CANEA och kan helt klart rekommendera dem."

Kenneth Egelrud, VD, Alfa Quality Moving