Tillbaka
SUEZ Recycling får bättre utfall från avfall med CANEA ONE

 

SUEZ Recycling har sedan 2007 använt CANEA ONE som stöd för sitt ledningssystem med stor framgång. Systemet valdes då det på alla punkter uppfyllde de krav SUEZ Recycling ställde på användarvänlighet, tillgänglighet och flexibilitet.

Bakgrund och behov

Kraven på SUEZ Recyclings dokumentstyrning och spårbarhet har ökat kraftigt under senare år, bland annat som en följd av Enron-skandalen. Brister inom bland annat just spårbarhet ledde till en ny bolagsstyrningskod, Sarbanes-Oxley Act (SOX). I Europa benämns motsvarande lagkod ofta EuroSOX. Inför upphandlingen av ett system stod valet mellan ett antal leverantörer. SUEZ Recycling krävde bland annat att det nya systemet skulle stödja SOX, ett krav som CANEA uppfyller.

Samtidigt utvärderade och använde IT-avdelningen på SUEZ Recycling modulen för ärendehantering under drygt ett år för supportärenden i syfte att säkerställa att produkten uppfyllde de krav som finns i en större decentraliserad organisation som SUEZ Recycling utgör.

Enkelheten och flexibilitet i den nya generationen av CANEA ONE i kombination med de möjligheter som finns för krävande användare gjorde att det var ett enkelt val för SUEZ Recycling att uppgradera den befintliga Notes-baserade lösningen till den helt webbaserade versionen CANEA ONE.

"Genom våra ledningssystem arbetar vi på ett effektivt sätt med ekonomi-, miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Det känns tryggt att vi har system som säkerställer att vi följer lagkrav och att vi systematiskt arbetar för att minska vår miljöpåverkan." säger Jens Mohn som är ansvarig för SUEZ Recyclings ledningssystem.

Nytta och vinster

CANEA ONE stödjer SUEZ Recyclings verksamhetsledningssystem och används bland annat för att tillgängliggöra rutiner, instruktioner och främja verksamhetens ständiga förbättringsarbete. IT-supportärenden hanteras i ärendehanteringsmodulen CANEA Workflow.

Inom en snar framtid ska kontrollfunktioner för uppfyllande av SOX samt miljö- och arbetsmiljökrav hanteras genom CANEA ONE och dess ingående moduler CANEA Document, CANEA Workflow och CANEA Process.

"Det har gått smidigt att konfigurera CANEA ONE efter våra specifika förutsättningar och vi ser redan möjligheter att själva bygga ärendeflöden för att förenkla våra administrativa processer. CANEA ONE slår konkurrenternas erbjudanden på fingrarna" säger Jens Mohn vidare.

Om SUEZ Recycling

SUEZ Recycling AB är ett av landets ledande företag inom återvinning och avfallshantering. Med 1 200 medarbetare, 60 lokalkontor och egna behandlingsanläggningar erbjuder SUEZ Recycling effektiva, miljöriktiga lösningar med fokus på nytänkande och långsiktig hållbarhet. SUEZ Recycling ingår i det börsnoterade miljöföretaget SUEZ ENVIRONEMENT. Tillsammans är de 62 000 medarbetare som samlar in avfall hos 46 miljoner människor och förser 68 miljoner människor med dricksvatten.

 

"Genom våra ledningssystem arbetar vi på ett effektivt sätt med ekonomi-, miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor. Det känns tryggt att vi har system som säkerställer att vi följer lagkrav och att vi systematiskt arbetar för att minska vår miljöpåverkan."

Jens Mohn, Quality Manager, SUEZ Recycling

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.