Tillbaka
SIA Glass i stora lass – med CANEA ONE

SIA Glass i Slöinge växer så det knakar. 2023 byggde man ut fabriken med tre nya burklinjer, en stycksakslinje, ett helt nytt mix-lager och en ny palletering. Men att verksamheten växer, och nya maskiner tillkommer, innebär även att man måste utöka systemet för dokumenthantering med nya instruktioner för handhavande. Sedan 2018 har man använt CANEA ONE för att hantera både dokument och processer.

Det går väldigt bra för SIA Glass och man säljer mer än prognosticerat varje månad. Företaget arbetar främst med svenska råvaror och en av nyheterna 2023 var en jordgubbsglass.

– Vi tänkte först att jordgubbsglass har väl alla, men uppenbarligen har våra konsumenter saknat den smaken i vårt sortiment, för den slog alla rekord! Jordgubbarna är odlade nästgårds, på Stora Berg som ligger fem kilometer från glassfabriken. Vi var tvungna att ringa dem för att försäkra oss om att de kunde leverera ännu mer i år och som tur var så hade de areal som de kunde avsätta åt oss, berättar Elisabeth Janver, kvalitetschef på SIA Glass.

 

Fler och fler börjar använda systemet

När Elisabeth började på SIA Glass 2021 var det tydligt att CANEA ONE var den tidigare kvalitetschefens system.

– Det var två personer på kvalitetsavdelningen som lade in och godkände alla dokument, eftersom det var de som hittade i systemet, minns Elisabeth, och fortsätter:

– Jag har varit här i tre år nu och jobbat hårt för att få ut CANEA ONE i organisationen. Vi är inte framme än, men det har blivit mycket bättre. Vi har skapat bra startsidor med hjälp av CANEA Process så att personalen lättare hittar till sina dokument. Jag upplever att fler och fler hittar bättre och bättre i systemet.

 

Ordnad dokumenthantering

Systerbolaget Berte Qvarn började använda CANEA Document i årsskiftet 2023/-24 och de båda bolagen använder nu samma system. När Berte Qvarn hösten 2023 låg i startblocken för att införa systemet, tog man chansen att prata med CANEAs konsulter på CANEA Användarkonferens 2023.

– Vi fick viktig input när det gäller förberedelserna, vilket gjorde att det gick väldigt smidigt när vi väl kom i gång med uppbyggnaden av systemet. Sedan är det naturligtvis väldigt inspirerande att höra hur andra företag nyttjar systemet, särskilt de moduler vi inte använder. Gothenburg Roros användning av ärendemodulen har fått oss att tänka ett varv till på om vi inte borde börja använda den.

De anställda har lärt sig att hitta i CANEA Document och att inte printa ut fysiska dokument i onödan. Just nu funderar man på om man ska införa läskvittenser för vissa och om man ska skicka ut påminnelser varje eller vartannat år till dem som äger ett dokument om att uppdatera det.

– Det är ett symptom på att vi inte förrän nu börjar använda systemet fullt ut. Jag har ju som kvalitetschef inte möjlighet att gå igenom tusentals dokument för att se vad som behöver uppdateras, utan det måste automatiseras så att de som tagit fram dokumenten håller dem uppdaterade.

 

CANEA Document

Elisabeth Janver, som fram till hösten 2023 var självlärd på systemet, har insett att hon bara fått lära sig en bråkdel av all funktionalitet som finns i CANEA ONE.

– Min uppmaning till nya användare blir därför att ta hjälp av CANEA i uppstartsfasen, så att de verkligen lär sig systemet och kan göra det mesta själv. Det är en styrka att lära sig att konfigurera och fullt ut använda CANEA ONE. När man väl vet hur man ska göra behöver man inte så mycket hjälp.

Under införandet på Berte Qvarn fick Elisabeth stor hjälp av CANEAs konsult, vilket gav väldigt mycket då hon tidigare själv hade varit tvungen att klura ut hur saker skulle göras.

– Det har varit väldigt bra att få ett antal sittningar med CANEA för att verkligen lära sig systemet. Sedan blir man ju aldrig fullärd, men jag har lärt mig jättemycket det senaste halvåret!

 

CANEA ONE-moduler

SIA Glass och Berte Qvarn använder följande moduler:

”Jag tycker att det funkar väldigt bra. Jag har ju en del andra system att jämföra med från tidigare arbetsgivare och jag tycker att CANEA ONE är smidigt och har mycket funktionalitet.”

Elisabeth Janver, kvalitetschef, SIA Glass

 

Kort om SIA Glass

Bertegruppen, där SIA Glass och Berte Qvarn ingår, omsätter 1 miljard kronor. SIA Glass har 20 % av marknaden för svenskproducerad glass och använder till övervägande del svenskproducerade råvaror. Ägardirektivet säger att all produktion ska ske i Slöinge.