Tillbaka
Skånemejerier väljer CANEA ONE

 

Skånemejerier, en del av den franska koncernen Groupe Lactalis, väljer att implementera CANEA ONE som mjukvaruplattform för sitt kvalitetsledningssystem med tillhörande förbättringsarbete i form av reklamations- och avvikelsehantering.

Organisationen får nu en användarvänlig och flexibel mjukvaruplattform för att hantera sitt kvalitetsarbete, hela vägen från strategisk till operativ nivå. Behörighetssystemet gör att rätt information blir tillgänglig för rätt användare vid rätt tidpunkt samtidigt som olika delar av verksamheten har möjlighet att skapa sina egna startsidor, baserat på lokala behov.

CANEA ONE är förberett för att på ett enkelt sätt implementera ett ledningssystem baserat på standarder såsom ISO 22000, BRC och IP Livsmedel samt för att enkelt kunna sätta upp processer för exempelvis avvikelser, reklamationshantering, egenkontroller, stickprov och HACCP.

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.