Hoppa till huvudinnehåll

Integrerade Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I alla typer av verksamheter kan man lätt identifiera kostnader på ca 15 % av omsättningen som beror på strul som uppstår av otydligheter i t.ex. vad som ska uppnås, på vilket sätt det ska göras och vem som ansvarar för vad.

Genom ett ledningssystem utvecklat enligt vårt tankesätt kan dessa otydligheter elimineras, minska risker samt utveckla verksamheten vilket ger nöjdare kunder.

Integrerade Ledningssystem ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är ett ledningssystem?

Varje organisation har flera intressenter som ställer krav på organisationens agerande i olika frågor. Dessa intressenter utgörs av allt från kund och medarbetare till ägare, lagstiftare, kreditgivare, intresseorganisationer och samhällsmedborgare. Att hantera denna kravställning och samtidigt agera under marknadens konkurrens är en utmaning för alla verksamheter.

Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är högsta ledningens verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer. Systemet utgör samtidigt ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga arbete. Vanligtvis enas ledningen om en huvudprocesskarta som sedan används som utgångspunkt för vidare arbete med bland annat Målstyrning och Processutveckling.

integrerat ledningssystem

Standarder för ledningssystem

Arbetet med ledningssystem tar ofta avstamp och stöd i standarder och lagkrav, exempelvis:

 • ISO 9001 (kvalitet).
 • ISO 14001 (miljö).
 • AFS 2001:1 och OHSAS 18001 (arbetsmiljö).
 • ISO 26000 (socialt ansvar).
 • ISO/TS 16949 (fordon).
 • ISO 13485 (medicinteknik).
 • AS 9100 (flyg).
 • ISO 22000 / BRC (livsmedel).
 • ISO 27001 (informationssäkerhet).
 • ISO 50001 (energiledning).
 • SOX (finans/ekonomi).

Läs mer här om hur vi kan hjälpa er med de tre vanligaste:

Vi rekommenderar att man integrerar ledningssystem för olika standarder till ett gemensamt för hela verksamheten. Detta underlättas även genom standarderna från version 2015 och senare.

Hur utvecklar man sitt ledningssystem?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vår metodik

Tillvägagångssättet för utveckling av ett integrerat ledningssystem är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet och är tillämpbar för alla typer av verksamheter, se modell ovan.

Genom att utgå från verksamhetens strategi kan processerna definieras och prioriteras, för att därefter utvecklas efter hur viktiga de är i förhållande till att realisera strategin. Efter det är det dags att utveckla det stöd och styrning och de verktyg som behövs för att lyckas. Implementering sker löpande genom att medarbetarna engageras i arbetet, i fjärde fasen görs även en större förankring. Ett ledningssystem behöver sedan förvaltas men även fortsätta att utvecklas.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare

Anlita våra konsulter inom ledningssystem

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid event, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid utveckling av ledningssystem är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Vi har för övrigt utvecklat ledningssystem sedan starten 1994 och utbildar även revisorerna för flera av de största certifieringsorganen.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss