Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsledningssystem

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ett kvalitetsledningssystem skapar förutsättningar för en organisation att leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas förväntningar och samtidigt minimera onödiga interna bristkostnader.

Kvalitetsledningssystem ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är ett kvalitetsledningssystem?

Kvalitet handlar om att uppfylla krav definierade av kunder, nyckelintressenter, lagar eller organisationen själv. Utgångspunkten för ett kvalitetsledningssystem är att definiera de processer som krävs för att stödja verksamhetens strategi. Kopplat till processerna etableras lämplig styrning, resurser, mål och övervakning för att lägga grunden till ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Hur lyckas man med kvalitetsledningssystem?

Vi på CANEA har en generell metodik för införande av ledningssystem som är väl beprövad och fungerar utmärkt för införande av kvalitetsledningssystem. En utveckling av denna och beskriven utifrån ett kvalitetsledningsperspektiv återges nedan.

Varför arbeta med kvalitetsledningssystem?

Organisationer lägger många gånger mycket tid och kraft på att etablera och implementera ett verksamhetsledningssystem. Externa resurser köps in för att genomföra externa revisioner, resurser avsätts för att förvalta och vidareutveckla systemet och investeringar görs i IT-system och infrastruktur runt verksamhetsledningssystemet. En relevant fråga är vilket syfte verksamhetsledningssystemet skall uppfylla för organisationen och hur det kan användas i praktiken för att uppfylla detta syfte.

Det kanske mest allmängiltiga svaret är att ledningssystemet finns till för att hjälpa organisationen att realisera sin strategi så att man når sin vision. Nog måste det gälla som det övergripande målet för ett ledningssystem. Samtidigt borde det väl vara så att ledningssystemet skapar en kostnadseffektivare verksamhet som motiverar de kostnader och resurser som investeras i systemet. Om det inte vore fallet skulle väl inte rationella företagsledningar fatta beslut om att lägga pengar på systemet. Ett annat perspektiv är att ledningssystemet skapar grundläggande strukturer för tillväxt. Genom standardiserade processer skapas förutsättningar för att expandera, bygga upp strukturkapitalet, göra verksamheten mindre personberoende och snabbare introducera nya medarbetare. Verksamhetsledningssystemet kan också vara en grund för att stärka varumärket genom enhetliga och professionella kontakter med nyckelintressenter. Genom att verksamheten certifierar sig genom en extern part får kunder och andra viktiga intressenter ett kvitto på att organisationen är välskött och en bra samarbetspartner. Slutligen ger ett verksamhetsledningssystem en grund för ett vidare förbättringsarbete. Genom gemensamma dokumenterade processer skapas en plattform för vidare förbättringsarbete.

Anlita våra konsulter för att hjälpa din organisation med kvalitetsledningssystemet

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss när det gäller kvalitetsledningssystem är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss