Hoppa till huvudinnehåll

Projekthantering

Har du behov av utveckling och förändring så har vi metodiken för att genomföra den.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Projekt drivs för att i slutänden skapa en viss nytta. För att nå nyttan behöver alla förändringar och utvecklingssatsningar hanteras på ett strukturerat sätt. Vi är specialister på att gå från tanke till framgångsrikt genomförande i komplexa organisationer. Därför blir nyttorna förverkligade.

Förändring och utveckling ska ge tydliga effekter. Och för att nå ända fram måste både planeringen och själva genomförandet vara strukturerat. Vårt upplägg för projekthantering garanterar en både systematisk och målinriktad styrning.

Tillsammans gör vi er projekthantering strukturerad och effektfull

Sedan många år arbetar vi framgångsrikt tillsammans med våra kunder för att skapa och implementera fungerande upplägg gällande portföljhantering, programhantering och projektledning. Genom detta uppnår våra kunder en högre projektmognad och bättre resultat i sin projektverksamhet. Vår projekthantering ger:
En mix av projekt som ger optimerad nytta
Effektivt genomförande av de enskilda projekten
Balanserad resursanvändning
Människor som arbetar strukturerat och utvecklande
Förutsättningar som skapar nyttor och effekter från projekten
Projekt som håller deadline och budget samt uppfyller de ställda resultatkraven

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Våra uppdrag

Några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi har genomfört inom Projekthantering.

Projekthantering är ett koncept som består av olika komponenter. Dessa nyckelkomponenter är viktiga faktorer för en framgångsrik projektverksamhet.
Projektledare
Projektmodell
Förändringsmetodik
Projektmognadsanalys
Portfölj- och programhantering
Förändringsanalys
Förändringsledarskap

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.