Hoppa till huvudinnehåll

Riskhantering och krishantering

- En del av Förändringsledning och Projektledning

Varför hantera problem när de kan undvikas? Systematisk riskhantering gör att du undviker onödiga kostnader och problem innan de inträffar!

Riskhantering och krishantering ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Förändringsledning och Projektledning och används även ofta som verktyg inom Operativ Effektivitet och Projektledning.

Utvecklingen går mot att det blir vanligare och vanligare med krav på systematisk riskhantering inom flera olika områden. Krav ställs inom projektledning, arbetsmiljöarbete, informationssäkerhet, kvalitetsledning (via de nya kraven i ISO 9001:2015), miljöarbete, etc. Dessutom blir det vanligare att införliva riskhantering i verksamhetens strategiarbete.

Men, det är omöjligt att förutse alla risker eller eliminera alla identifierade risker. Det är därför väl förberedd och systematiskt genomförd krishantering behövs. Varför vänta till en brand är fullt utvecklad innan man börjar släcka den?

Vad är riskhantering och krishantering?

Förebygga...

De flesta verksamheter har riskhantering idag men det är inte många verksamheter som har systematisk och effektiv riskhantering.

CANEAs syn är att systematisk riskhantering egentligen är en process som kan appliceras inom flera olika områden. Stegen som processen består av är densamma men uttryck, verktyg, mm. skiljer sig mellan områdena. Till exempel kan miniriskmetoden vara lämplig i mindre projekt och SWOT-analyser vara bättre lämpade i det strategiska arbetet. Nedan visas en generell process för systematisk riskhantering.

Systematisk riskhantering

CANEAs angreppssätt grundar sig på den internationella standarden ISO 31000 - Riskhantering - Principer och riktlinjer.

…och minimiera

Förr eller senare händer något oväntat som kan få stora negativa konsekvenser för verksamheten. Syftet med krishantering är egentligen att hindra små kriser att bli stora kriser och effektivt hantera de kriser som uppstår.

På samma sätt som vid riskhantering kan en verksamhet vara förberedd genom att ta fram krishanteringsplaner. Det är bra och sådana behövs. Dock visar uppföljningar av flera faktiska kriser att en kris aldrig stämmer särskilt bra med framtagna scenarios. Krishanteringen blir aldrig effektiv om det inte finns intränade arbetssätt för att hantera krisen med dess unika orsaker, egenskaper och konsekvenser.

CANEA använder en process med innehåll och verktyg som kan appliceras framgångsrikt för att hantera kriser. Se nedan visas en överblick.

Riskhanteringsprocess

Ta hjälp av CANEA med er riskhantering och krishantering

Våra konsulter anlitas ofta för att genomföra analyser och förstudier, som projektledare för större insatser, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Vi kan erbjuda följande tjänster inom området riskhantering:

  • Nulägesanalys
  • Riskhanteringsprocess
  • Implementering i verksamheten
  • Riskrevisioner
  • Business continuity planning
  • Krishanteringsprocess
  • Kommunikationsplanering
  • Utbildningar och scenarioövningar

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss