Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Riskanalys med hjälp av FMEA

FMEA är en systematisk metod att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser och genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen uppträder.

Denna utbildning hålls internt hos er och då finns möjligheten att anpassa både själva utbildningen och genomförandet utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Till exempel kan kursmaterial eller övningar anpassas och dessutom finns möjlighet att föreläsaren sätter sig in i verksamhetens förutsättningar och arbetssätt innan utbildningen för att sedan kunna anpassa genomförandet samt diskutera exempel från vardagen inom er verksamhet.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som idag jobbar inom utveckling, produktion, kvalitet, marknad, inköp och eftermarknad som önskar få en bättre praktisk kunskap om hur FMEA-verktyget effektivt kan användas i er verksamhet..

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper, det är dock en fördel om du är väl insatt i organisationens verksamhetsprodukter och hur de används av era kunder.

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att öka kunskaper inom följande områden:

 • En bättre förståelse hur FMEA verktyget praktiskt kan användas
 • Pragmatisk tillämpning av FMEA verktyget baserat på mångårig erfarenheter av kursledningen
 • Hur en FMEA facilitator lämpligen bör arbete och koordinera en FMEA analys
 • Att spara kostnader och ”slöseri” med tid och resurser genom att göra ”mer rätt från början”
 • Hur du bättre möter kraven i den nya ISO 9001:2015 standarden vad gäller riskhantering

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Riskanalys med hjälp av FMEA

Program

Dag 1 08:30-17:00

 • Introduktion
 • Varför FMEA?
 • Hur kommer D-FMEA in i utvecklingsprocessen?
 • Praktikfall 1: Feltyper, Felorsak, Feleffekt, Risker, Värderingsskalor och Åtgärder
 • FMEA-workshop: ”Hur en FMEA facilitator kan arbeta"
 • Lunch
 • Forts. ”Hur en FMEA facilitator kan arbeta”
 • Genomgång av S-FMEA och P-FMEA.
 • Cost of Poor Quality – COPQ
 • Praktikfall 2: Ert egna case (hemuppgift)
 • - Hur skulle ni vilja genomföra nästa D-FMEA?
 • - Skulle ni göra något annorlunda?
 • NeXT Step - vad lärde vi oss och vad gör vi när vi är tillbaka på jobbet?

Intresseanmälan

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Vi utvärderade flera leverantörer för att finna någon som kunde hålla en sådan här utbildning om FMEA med hög kvalitet som var skräddarsydd på det sätt som vi ville ha den. Någon med en bredare kunskap och erfarenhet som även riktade sig utanför bilindustrin. CANEAs föreläsare hade just detta och vi fick under utbildningen även ett helt nytt synsätt på FMEA. Jag skulle absolut rekommendera utbildningen och hade även kunnat tänka mig att förlänga den så man hade fått grotta ner sig ännu mer i alla mycket bra praktikfall!

Caroline Berntsson, QA Manager , Arcam AB


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Effektiv processutveckling

Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

IATF 16949:2016 - Krav och verktyg

Utbildningen ger dig kunskap och förståelse om grundtankarna i IATF 16949, praktisk tolkning av tilläggskraven samt övning i ett flertal verktyg, s.k. Core Tools: APQP, SPC, MSA, FMEA och PPAP.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf