Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Riskanalys med hjälp av FMEA

Utbildningen ger dig en bättre förståelse för hur FMEA-verktyget bör användas och en FMEA analys koordineras

FMEA är en systematisk metod för att förutsäga möjliga fel, utvärdera felens konsekvenser samt genom poängsättning föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att hindra att felen återkommer.

Utbildningen hålls internt hos er vilket innebär att det finns möjlighet att anpassa både utbildningsmaterial och genomförandet utifrån er verksamhets situation och behov.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som idag jobbar inom utveckling, produktion, kvalitet, marknad, inköp och Customer Success som önskar få en bättre praktisk kunskap om hur FMEA-verktyget kan användas i er verksamhet.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper, det är dock en fördel om du är väl insatt i din organisations produkter och hur de används av era kunder.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna en bättre förståelse för hur FMEA-verktyget bör användas och en FMEA analys bör koordineras och genomföras.

Övrig information

Många företag som skickar sina medarbetare på utbildning hos oss anlitar även våra konsulter, både i projekt och för interna utbildningar. Läs mer om våra konsulttjänster inom riskhantering.

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Riskanalys med hjälp av FMEA

Program

Dag 1 08:30-17:00

 • Introduktion
 • Varför FMEA?
 • Hur kommer D-FMEA in i utvecklingsprocessen?
 • Praktikfall 1: Feltyper, Felorsak, Feleffekt, Risker, Värderingsskalor och Åtgärder
 • FMEA-workshop: ”Hur en FMEA facilitator kan arbeta"
 • Lunch
 • Forts. ”Hur en FMEA facilitator kan arbeta”
 • Genomgång av S-FMEA och P-FMEA.
 • Cost of Poor Quality – COPQ
 • Praktikfall 2: Ert egna case (hemuppgift)
 • - Hur skulle ni vilja genomföra nästa D-FMEA?
 • - Skulle ni göra något annorlunda?
 • NeXT Step - vad lärde vi oss och vad gör vi när vi är tillbaka på jobbet?

Intresseanmälan

 • Längd: 1 dag

Om du är intresserad av en utbildning fyll i en intresseanmälan

Läs mer

Vi utvärderade flera leverantörer för att finna någon som kunde hålla en sådan här utbildning om FMEA med hög kvalitet som var skräddarsydd på det sätt som vi ville ha den. Någon med en bredare kunskap och erfarenhet som även riktade sig utanför bilindustrin. CANEAs föreläsare hade just detta och vi fick under utbildningen även ett helt nytt synsätt på FMEA. Jag skulle absolut rekommendera utbildningen och hade även kunnat tänka mig att förlänga den så man hade fått grotta ner sig ännu mer i alla mycket bra praktikfall!

Caroline Berntsson, QA Manager , Arcam AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Effektiv processutveckling

Utbildningen ger dig kunskap om effektiva och väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla ett företag processer.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

IATF 16949:2016 - Krav och verktyg

Utbildningen ger dig kunskap om kraven i IATF 16949 och hur de skiljer sig från kraven i ISO 9001.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf