Tillbaka
CANEA ApS ny medlem i Medicon Valley Allience
Vi har goda nyheter! CANEA Partner Group ApS är numera medlem i Medicon Valley Alliance (MVA) i Köpenhamn.

 

Medicon-LogoMVA är en ideell, medlemsbaserad organisation för Medicon Valley vars uppdrag är att representera, stärka och positionera Medicon Valley som det mest konkurrenskraftiga och livskraftiga klustret inom life science i EU.

Några fakta om Medicon Valley:

 • Täcker mer än 21 000 km2
 • 3,5 miljoner invånare
 • Cirka 40 000 anställda inom den privata life science-sektorn
 • 12 universitet, varav 5 erbjuder utbildningar med anknytning till biovetenskap - alla ingår i Öresundsuniversitetet
 • 32 sjukhus, varav 11 universitetssjukhus

Företag med FoU och/eller produktion i Medicon Valley:

 • Cirka 80 bioteknikföretag
 • 20 läkemedelsföretag
 • 100 medicintekniska företag
 • 7 Science Parks med fokus på biovetenskap
 • 6 inkubatorer, varav 3 med inriktning på biovetenskap
 • Cirka 80 organisationer för kontraktsforskning och kontraktstillverkning
Det finns också ett stort antal internationella företag med anknytning i Medicon Valley.