Tillbaka
CANEA ONE Open API – enklare integrering, bättre anpassning och ökad nytta

Äntligen kan vi presentera en efterfrågad tilläggsprodukt – CANEA ONE Open API för integrering av CANEA ONE med andra system eller applikationer. Det betyder att de som så önskar själva kan integrera vårt ledningssystem i sin befintliga datormiljö. Men vi har givetvis kvar vår integrationstjänst för övriga kunder.

 

CANEA ONE Open API underlättar integreringen av ledningssystemet CANEA ONE med andra plattformar och applikationer. Det kan enkelt nås via http-protokoll – det är ett så kallt REST-API för dem som känner till tekniken – vilket möjliggör en sömlös kommunikation mellan en datormiljös olika delar. Det förenklar automatiseringen av arbetsflöden och förbättrar samarbetet samt gör det enklare att utveckla egna, skräddarsydda lösningar.  

Fördelar med CANEA ONE Open API i korthet:  

  • Enklare integrering – enkelt att integrera CANEA ONE med andra system eller applikationer. 
  • Bättre anpassning – anpassning av användarscenarion till specifika behov gör det okomplicerat att tillgodose olika önskemål, vilket naturligtvis är positivt för produktiviteten. 
  • Ökad nytta – den ökade funktionaliteten gör det lättare att skapa nya funktioner eller applikationer som breddar befintliga användningsområden, eller skapar nya, vilket ökar nyttan. 

Men CANEA ONE Open API innebär inte bara att integreringen blir enklare – flexibiliteten gör det lättare att utveckla nya tjänster till både befintliga och nya kunder. Dessutom erbjuder vårt API ett extra lager av säkerhet mellan det egna systemet, användarna och omvärlden. 

 

Kontakta oss om du vill veta mer? Hör av dig till er kontaktperson/kundansvarig på CANEA eller skicka ett meddelande till oss vi länken nedan.