Tillbaka
R&F Travel Retail väljer CANEA

Vi välkomnar R&F Travel Retail som ny kund. CANEA har valts ut som leverantör och samarbetspartner för deras resa mot ett ISO 9001-certifikat.

RF_Travel_Retail_logo

Stena Retail and Food Services förser flygplatser, färjor och hamnbutiker i norra Europa med ett brett utbud av premiumprodukter som parfymer, konfektyr och alkoholhaltiga drycker.

Strategin är att växa på nya marknader som inrikes samt flygplatser. Tillväxtresan ökar behovet av ett robust kvalitetsledningssystem och kontroll. Nya kunder efterfrågar ISO-certifikat (såväl kvalitet som miljö) och anbudsprocessen förenklas. Retail & Food Services har idag ett ISO 1400

1-certifikat som en del av Stena Line-koncernen.

Uppdraget kommer inledas med en gedigen GAP-analys i syfte att kartlägga det fortsatta uppdraget som går ut på att processkartlägga, visualisera, utveckla, utbilda samt etablera nödvändiga delar i deras kvalitetsledningssystem med målsättningen att erhålla ett ISO 9001-certifikat.