Tillbaka
SHL Healthcare väljer CANEA ONE
Vi vill välkomna SHL Healthcare som ny CANEA ONE kund. CANEA kommer leverera deras nya eQMS samt stöd för deras ISO 13485 validering både i Sverige och för deras globala verksamheter.

 

SHL Healthcare, med huvudkontor i Stockholm och tillverkning i Kina, är en av världens ledande kontrakterade tillverkare och leverantör av MedTech-lösningar för hem, sjukhus och långtidsvård. De är ett kundfokuserat företag som erbjuder en rad tjänster som stabil tillverkning och dedikerat projektledningsteam för att på bästa sätt överföra kundens specifikationer till kvalitetsprodukter.

Bolaget kommer att använda sig av CANEA ONE Document, för att utveckla och förbättra sin dokumenthantering och kunna samla sina dokument på ett ställe. De kommer också att tillämpa CANEA Process för att koppla viktiga dokument i verksamhetens dagliga arbetsprocesser. För avvikelsehantering kommer de att använda sig av CANEA Workflow och genom att nyttja CANEA Project får de ytterligare koll på helheten.

CANEA kommer också leverera deras nya eQMS samt stöd för deras ISO 13485 validering både i Sverige och för deras globala verksamheter.