Hoppa till huvudinnehåll

Företagsinterna utbildningar

Företagsintern utbildning kan vara ett bra alternativ för såväl stora som små företag. Om ni önskar en utbildning för många deltagare till ett tillfälle och när det är extra viktigt att skapa ett gemensamt synsätt, metodik eller terminologi kring ett område.

Utbildningar ur det öppna programmet

Vi erbjuder samtliga av våra utbildningar ur det öppna programmet även som företagsinterna alternativ. De flesta utbildningarna kan även genomföras på engelska och i andra länder än Sverige.

Anpassade utbildningar

Vi kan även ta fram eller anpassa utbildningar eller kortare föredrag specifikt efter era behov. Nedan finns några exempel på utbildningar vi genomför företagsinternt på plats hos företag. Tveka inte att fråga oss även om andra utbildningar.

Vi erbjuder även våra företagsinterna utbildningar på kvällstid om detta finns som önskemål.

Vi ordnar även kostnadseffektiv internatutbildning utomlands, exempelvis i Barcelona och på Kanarieöarna.

Ledningsseminarier

 • Strategi och affärsplanering
 • Kvalitetsledning ISO 9001
 • Miljöledning ISO 14001
 • Processorientering och verksamhetssystem
 • Verksamhetsledningssystem - Kvalitet & Miljö
 • Projektstyrning för chefer och styrgrupp
 • Ledningssystem – Huvudvärk eller huvudsak
 • Beslut under stora osäkerheter
 • Att leda en effektiv ledningsgrupp

Strategiseminarier

Läs mer om våra seminarier inom strategi här

Specialistutbildningar

 • Utbildning av projektstyrgrupp
 • Verksamhetsledningssystem - Kvalitet & Miljö
 • ISO 14001:2004
 • Miljöanpassad produktutveckling
 • Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud
 • Informationssäkerhet - Workshop
 • Chefers utveckling som ledare
 • Nyttorealisering & Business case
 • Lean för hela verksamheten
 • Socialt ansvar – CSR
 • CANEA Academy CSR
 • 8D - Metodiska korrigerande åtgärder
 • Vidareutbildning av revisorer
 • Projektekonomi
 • Projektplanering
 • Projektstyrning
 • Riskhantering
 • Krishantering
 • Coachprogram för projektledare
 • Lean för tjänster, administration och service
 • Lean produktion

Breddutbildningar

 • Miljö för alla
 • Kvalitet för alla
 • Projekt som arbetsform

Se alla våra utbildningar

Kontakta utbildning

+46 (0)10 459 00 11
bokning@canea.se

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf