Strategiseminarier

Alla dessa seminarier anpassas efter era behov
och kanhållas som 1 till 3 dagars seminarier.

Strategi och affärsplanering

Vad: För dig som vill ha samsyn i ledningsgruppen och en tydlighet i riktningen för organisationen.

För vem: VD, Ledningsgrupper

Omvärldsbevakning och framtidsanalys

Vad: För dig som vill förstå omvärlden och hur den påverkar din organisation. Praktiska verktyg blandas med teori och exempel.

För vem: VD, Ledningsgrupper, affärsutvecklare

Avancerad Affärsplanering

Vad:
 Behöver ni ta fram en affärsplan? Det här seminariet hjälper er på vägen med struktur, process och praktiska råd.

För vem: VD, Ledningsgrupper, chefer och grupper som har behov av en affärsplan.

Avancerad Affärsplanering

Vad:
 Behöver ni ta fram en affärsplan? Det här seminariet hjälper er på vägen med struktur, process och praktiska råd.

För vem: VD, Ledningsgrupper, chefer och grupper som har behov av en affärsplan.

Utveckla er Strategiprocess

Vad:
 För dig som behöver strukturera strategiarbetet och systematiskt arbeta igenom både extern och intern data.

För vem: VD, Ledningsgrupper, Styrelser, Förvaltningschefer

Systematisk marknadsutveckling

Vad:
Behöver ni få bättre effekt i sälj och marknadsföringsarbetet? Här går vi igenom hur vi väljer vår marknad, olika distributionsstrategier, prissättning och marknadskommunikation.

För vem: VD, Ledningsgrupper, Marknadschefer

Strategisk Innovation

Vad:
 Behöver ni ligga i framkant med innovationsarbetet i er organisation för att klara konkurrensen? Här presenterar vi ett systematiskt arbetssätt för att klara av detta.

För vem: VD, Ledningsgrupper, Styrelser, Sälj & Marknadschefer

Strategi och kultur – vilket är viktigast?

Vad: 
Kultur äter strategi till frukost har man ju hört. Är det sant? Behöver vi arbeta med båda för att nå framgång?

För vem: VD, Ledningsgrupper, Styrelser

Strategiimplementation – den svåra biten

Vad: 
Hur gör framgångsrika företag för att implementera sin strategi på ett framgångsrikt sätt? Ta del av våra experters kunskap.

För vem: VD, Ledningsgrupper, Styrelser

Strategiutvärdering

Vad:
 Har ni en strategi men känner er tveksamma till den? Behöver den revideras eller göras om? Vi assisterar med verktyg att utvärdera er strategi och se hur lämplig den är.

För vem: VD, Ledningsgrupper, Styrelser, Controllers

Att mäta framgång

Vad: 
Känner ni att ni inte vet om ni är på rätt väg, fast ni har en strategi? Här går vi igenom hur man mäter implementationen av er strategi.

För vem: VD, Ledningsgrupper, Styrelser, Controllers

Strategisk riskhantering

Vad:
 Hur hanterar ni de strategiska riskerna i er verksamhet? Har ni ett systematiskt arbete för att förstå den övergripande risknivån i verksamheten?

För vem: Styrelser, VD, Ledningsgrupper, PMO

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.