Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 12 dec 2019
 • 12 mar 2020
 • 11 jun 2020
Göteborg
 • 7 nov 2019
 • 30 jan 2020
 • 23 apr 2020
 • 10 sep 2020

Konfigurering av CANEA Workflow

Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Deltagarna får kunskap kring detta genom scenariobaserade diskussioner och genomgångar. Vidare fokuserar utbildningen på effektiv presentation och hantering av större mängder ärenden varför ärendevyer och exportmallar är två viktiga moment. Utbildningen rundas av med en introduktion till systemets inbyggda analysmotor, med vilken dynamiska diagram kan skapas och presenteras. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare >>

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

För vem?

Utbildningen riktar sig till de mest avancerade användarna i organisationen: Systemförvaltare, systemägare, superanvändare, verksamhetsutvecklare, administratörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursdeltagaren behöver ha jobbat i systemet som en vanlig användare tidigare. Det innebär att man behöver ha kunskap kring hur systemet fungerar när det kommer till att hitta ärenden och jobba med ärenden, samt ha kunskap kring grundläggande begrepp som ärendetyp, ärenderoller och vyer.

Syfte och mål

Syftet är att få en djup och bred kunskap i CANEA Workflow. Målet är att, efter utbildningen, kunna konfigurera nya element i systemet, men även justera befintliga delar till förändrade krav i verksamheten

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 12 dec 2019
 • 12 mar 2020
 • 11 jun 2020
Göteborg
 • 7 nov 2019
 • 30 jan 2020
 • 23 apr 2020
 • 10 sep 2020

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT

Fakta om Konfigurering av CANEA Workflow

Program

Dag 1 09.00 - 17.00

 • Introduktion till kursen
 • Bygga en ärendetyp med faser, formulär och regler
 • Bygga en exportmall
 • Bygga en ärendevy
 • Bygga en analys
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 12 dec 2019
 • 12 mar 2020
 • 11 jun 2020
Göteborg
 • 7 nov 2019
 • 30 jan 2020
 • 23 apr 2020
 • 10 sep 2020


Relaterade utbildningar

Kursen tar upp de förväntade kommande ändringarna eftersom vi baserar kursen på standarderna som de ser ut just i ögonblicket.

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Läs mer

Konfigurering av CANEA Strategy

Bli en mästare på att koppla strategi med den dagliga verksamheten. Systemet utgår ifrån ett strategiskt perspektiv och mycket av innehållet kretsar kring begrepp såsom ”Balanced Scorecard”, perspektiv och mål.

Läs mer

Konfigurering av CANEA Project

Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf