grundkurs projektledning, projektledning kurs

Projektledning

Projektledning

Denna IPMA-godkända utbildning tillhandahåller de verktyg och metoder som krävs för att kunna driva projekt effektivt – alltifrån formulering av projektdirektiv, planering och styrning till projektavslut och erfarenhetsåterföring. Du får träna dina nyvunna färdigheter i ett verklighetsbaserat praktikfall som täcker en hel projektlivscykel. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
20 200 kr. (ex. moms)

 • Stockholm

  1 jul – 3 jul

  16 sep – 18 sep

  16 dec – 18 dec

 • Göteborg

  12 jun – 14 jun

  19 aug – 21 aug

  18 nov – 20 nov

 • Malmö

  21 okt – 23 okt

 • Online

  1 okt – 3 okt  Den här utbildningen hålls på engelska

Poäng
Utbildningen berättigar till 24 PDU-poäng

Innehåll

Under utbildningen behandlas viktiga moment som projektplanering och projektstyrning samt mjuka frågor som gruppdynamik och motivation. Kursen behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekt ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Med en effektiv projektledningsmetodik uppnår du sådana resultat i dina projekt.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare eller dig som redan är projektledare men vill vidareutveckla dina färdigheter.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som bör användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Naturlig fortsättning

Projektledning – Steg 2 är en naturlig fortsättning, där du själv väljer om du vill gå den ganska snart efter denna utbildning eller om du vill hinna skaffa dig lite praktisk erfarenhet först. Det är även första steget i CANEAs diplomeringsprogram Diplomerad projektledare.

Övrig information

Utbildningen är IPMA-registrerad

En IPMA Registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part.

Ett års kostnadsfritt medlemskap i Svenskt Projektforum ingår

När du går denna utbildning bjuder vi på ett års medlemskap i Svenskt Projektforum. För att ta del av erbjudandet anmäler du dig via Svenskt Projektforum och uppger koden ”CANEA” vid anmälan. Observera att du måste ha slutfört utbildningen hos oss för att kunna ta det av erbjudandet.

Program

3 dagar

Denna kurs gav mig verkligen en aha-upplevelse! Då jag nyligen bytt tjänst internt till projektledare blev kursen en ögonöppnare för ämnet projektledning. Jag fick en helhetsförståelse för alla steg som finns under arbetets gång och hur de hänger ihop. Det var en bra mix av teori och praktik samt ett givande utbyte av erfarenheter mellan oss deltagare. Utöver detta var föreläsaren mycket duktig och inspirerande. Det var väl investerad tid att gå denna kursen hos CANEA.

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
24.0 PDUs. Technical: 17.0, Leadership: 5.0, Strategic: 2.0

Boka utbildning

Projektledning

Längd: 3 dagar

Pris: 20 200 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället