Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 700 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 okt - 23 okt 2019
 • 8 jan - 10 jan 2020
 • 16 mar - 18 mar 2020
Malmö
 • 2 dec - 4 dec 2019
 • 10 feb - 12 feb 2020
Göteborg
 • 11 nov - 13 nov 2019
 • 16 dec - 18 dec 2019
 • 27 jan - 29 jan 2020
 • 24 feb - 26 feb 2020
 • 30 mar - 1 apr 2020

Projektledning

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och vilka roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Viktiga moment är projektplanering och projektstyrning samt mjuka frågor såsom gruppdynamik och motivation. Utbildningen följer projektledningsstandarden PMI:s A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide och behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekt ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Med en effektiv projektledningsmetodik kan du nå sådana resultat i ditt projekt.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare och till dig som redan är projektledare som vill vidareutveckla dina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

För de som redan är mycket väl förtrogna med projektledningsmetoder rekommenderar vi istället någon av våra följande utbildningar:

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som kan användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Övrig information

IPMAUtbildningen är IPMA-registrerad

En IPMA Registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part. Ett av de främsta målen med en IPMA-registrering är att göra det enklare för företag och individer att välja rätt utbildning.

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande:

 • 24 för PMP®/Program Management Professional (PgMP)®
 • 2,25 för PMI-SP, Project Scheduling
 • 2,75 för PMI-RMP, Project Risk Management

PMP, PMBOK and the PMI Registered Education Provider logo are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 700 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 okt - 23 okt 2019
 • 8 jan - 10 jan 2020
 • 16 mar - 18 mar 2020
Malmö
 • 2 dec - 4 dec 2019
 • 10 feb - 12 feb 2020
Göteborg
 • 11 nov - 13 nov 2019
 • 16 dec - 18 dec 2019
 • 27 jan - 29 jan 2020
 • 24 feb - 26 feb 2020
 • 30 mar - 1 apr 2020

Denna kurs gav mig verkligen en aha-upplevelse! Då jag nyligen bytt tjänst internt till projektledare blev kursen en ögonöppnare för ämnet projektledning. Jag fick en helhetsförståelse för alla steg som finns under arbetets gång och hur de hänger ihop. Det var en bra mix av teori och praktik samt ett givande utbyte av erfarenheter mellan oss deltagare. Utöver detta var föreläsaren mycket duktig och inspirerande. Det var väl investerad tid att gå denna kursen hos CANEA.

Marcus Fogelin, Project Manager R&D, Väderstad AB

Fakta om Projektledning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • En introduktion till projektledning
 • Projektlivscykel och projektmodeller
 • Start av projekt
 • Framgångsrika projekt
 • Projektorganisation
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Projektomfattning
 • Tidsplanering
 • Resurshantering
 • Teamwork
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Riskhantering
 • Övervakning & styrning
 • Överlämning och avslut
 • Prov
 • Avslutning, frågor och diskussion

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 700 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 21 okt - 23 okt 2019
 • 8 jan - 10 jan 2020
 • 16 mar - 18 mar 2020
Malmö
 • 2 dec - 4 dec 2019
 • 10 feb - 12 feb 2020
Göteborg
 • 11 nov - 13 nov 2019
 • 16 dec - 18 dec 2019
 • 27 jan - 29 jan 2020
 • 24 feb - 26 feb 2020
 • 30 mar - 1 apr 2020


Se vår film om projektlednings-utbildning!

Programbeskrivning

Ladda ner pdf


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Denna utbildning är en intensiv projektledarutbildning som ger dig den senaste metodiken från PMI för att leda och hantera projekt på ett effektivt sätt.

Läs mer

Leda komplexa projekt

Denna femdagarskurs erbjuder dig en ge dig en genomgång av ämnet projektledning. Utbildningen fokuserar på verktyg, arbetssätt, roller och ledarskap.

Läs mer

Leda människor i projekt

Utbildningen ger dig som projektledare en enastående möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt.

Läs mer

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf