grundkurs projektledning, projektledning kurs

Projektledning

Utbildningen ger dig kunskap om användbara tekniker och arbetssätt och vi går igenom hela processen från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris fysisk utbildning:
19 800 kr. (ex. moms)

Pris online:
18 300 kr. (ex. moms)

 • Stockholm

  30 jan -1 feb

 • Malmö

  6 feb -8 feb

 • Göteborg

  8 mar -10 mar

 • Stockholm

  24 apr -26 apr

 • Göteborg

  15 maj -17 maj

 • Stockholm

  7 jun -9 jun

 • Göteborg

  3 jul -5 jul

 • Stockholm

  21 aug -23 aug

 • Malmö

  18 sep -20 sep

 • Göteborg

  16 okt -18 okt

 • Stockholm

  13 nov -15 nov

 • Göteborg

  18 dec -20 dec

Berättigar till
24 PDU-poäng

Innehåll

Under utbildningen behandlas viktiga moment som projektplanering och projektstyrning samt mjuka frågor såsom gruppdynamik och motivation. Utbildningen följer projektledningsstandarden PMI:s A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide och behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekt ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Med en effektiv projektledningsmetodik kan du nå sådana resultat i ditt projekt.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare eller dig som redan är projektledare men vill vidareutveckla dina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

För dig som redan är väl förtrogen med projektledningsmetoder rekommenderar vi i stället någon av våra mer avancerade projektledningsutbildningar som ”Projektledning- Fortsättning” eller ”Leda komplexa projekt".

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som bör användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Övrig information
Utbildningen är IPMA-registrerad

En IPMA Registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part.

Ett års kostnadsfritt medlemskap i Svenskt Projektforum ingår

När du går denna utbildning bjuder vi på ett års medlemskap i Svenskt Projektforum. För att ta del av erbjudandet anmäler du dig via Svenskt Projektforum och uppger koden ”CANEA” vid anmälan. Observera att du måste ha slutfört utbildningen hos oss för att kunna ta det av erbjudandet.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Program

3 dagar

Denna kurs gav mig verkligen en aha-upplevelse! Då jag nyligen bytt tjänst internt till projektledare blev kursen en ögonöppnare för ämnet projektledning. Jag fick en helhetsförståelse för alla steg som finns under arbetets gång och hur de hänger ihop. Det var en bra mix av teori och praktik samt ett givande utbyte av erfarenheter mellan oss deltagare. Utöver detta var föreläsaren mycket duktig och inspirerande. Det var väl investerad tid att gå denna kursen hos CANEA.

Authorized_Training_Partner

Authorized Training Partner

CANEA är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
24.0 PDUs. Technical: 17.0, Leadership: 5.0, Strategic: 2.0

Boka utbildning

Projektledning

Längd: 3 dagar

Pris fysisk utbildning: 19 800 kr. (ex. moms)

Pris online: 18 300 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället