Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 200 kr
Stockholm
 • 4 jul - 6 jul
 • 17 okt - 19 okt
Online
 • 26 sep - 28 sep (17 700 kr)
Malmö
 • 15 aug - 17 aug
Göteborg
 • 1 jun - 3 jun
 • 7 sep - 9 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektledning

Utbildningen ger dig kunskap om användbara tekniker, arbetssätt och vi går igenom hela processen från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring.

Under utbildningen behandlas viktiga moment som projektplanering och projektstyrning samt mjuka frågor såsom gruppdynamik och motivation. Utbildningen följer projektledningsstandarden PMI:s A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide och behandlar de flesta kunskapsområden inom projektledning.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekt ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Med en effektiv projektledningsmetodik kan du nå sådana resultat i ditt projekt.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i projekt, är ny som projektledare eller dig som redan är projektledare men vill vidareutveckla dina färdigheter.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga tidigare projektledningskunskaper. All terminologi och alla förklaringsmodeller som används i utbildningen förklaras på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

För dig som redan är väl förtrogen med projektledningsmetoder rekommenderar vi i stället någon av våra mer avancerade projektledningsutbildningar som ”Projektledning- Fortsättning” eller ”Leda komplexa projekt".

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och roller som bör användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Övrig information

Utbildningen är IPMA-registrerad
projektledning, grundkurs projektledning, projektledning kurs

En IPMA Registrerad utbildning är kartlagd vad gäller längd, innehåll, utbildningsmetod och den effekt utbildningen förväntas ge på deltagarens kompetensnivå. Kartläggningen är därefter verifierad av Svenskt Projektforum. En IPMA-registrering kan ses som en varudeklaration granskad av en oberoende part.

PMI

Vi är godkända av PMI som "Authorized Training Partner" - A.T.P och uppfyller därmed högtställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande:

24.0 PDUs. Technical: 17.0, Leadership: 5.0, Strategic: 2.0

PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Ett års kostnadsfritt medlemskap i Svenskt Projektforum ingår

När du går denna utbildning bjuder vi på ett års medlemskap i Svenskt Projektforum. För att ta del av erbjudandet anmäler du dig via Svenskt Projektforum och uppger koden ”CANEA” vid anmälan. Observera att du måste ha slutfört utbildningen hos oss för att kunna ta det av erbjudandet.

Läs mer om våra utbildningar inom projektledning.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 200 kr
Stockholm
 • 4 jul - 6 jul
 • 17 okt - 19 okt
Online
 • 26 sep - 28 sep (17 700 kr)
Malmö
 • 15 aug - 17 aug
Göteborg
 • 1 jun - 3 jun
 • 7 sep - 9 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektledning

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • En introduktion till projektledning
 • Projektlivscykel och projektmodeller
 • Start av projekt
 • Framgångsrika projekt
 • Projektorganisation
 • Avslutning

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Projektomfattning
 • Tidsplanering
 • Resurshantering
 • Teamwork
 • Avslutning

Dag 3 08:00 - 17:00

 • Riskhantering
 • Övervakning & styrning
 • Överlämning och avslut
 • Frågesport
 • Avslutning, frågor och diskussion

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 19 200 kr
Stockholm
 • 4 jul - 6 jul
 • 17 okt - 19 okt
Online
 • 26 sep - 28 sep (17 700 kr)
Malmö
 • 15 aug - 17 aug
Göteborg
 • 1 jun - 3 jun
 • 7 sep - 9 sep
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Denna kurs gav mig verkligen en aha-upplevelse! Då jag nyligen bytt tjänst internt till projektledare blev kursen en ögonöppnare för ämnet projektledning. Jag fick en helhetsförståelse för alla steg som finns under arbetets gång och hur de hänger ihop. Det var en bra mix av teori och praktik samt ett givande utbyte av erfarenheter mellan oss deltagare. Utöver detta var föreläsaren mycket duktig och inspirerande. Det var väl investerad tid att gå denna kursen hos CANEA.

Marcus Fogelin, Project Manager R&D, Väderstad AB

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Projektledarcertifiering Project Management Professional (PMP)®

Gå en avancerad utbildning för att få kunskap om den senaste metodiken och verkligen på djupet förstå hur ett projekt ska drivas. Obs! De onlinetillfällen som finns på denna kurs hålls på engelska.

Leda komplexa projekt

Under utbildningen ges du möjligheten att fördjupa dig inom avancerade metoder och verktyg inom projektledning samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap.

Ledarskap för projektledare

Utbildning utvecklar dig som projektledare till att kunna skapa högpresterande grupper samt leda och hantera människor i projekt och din vardag.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf