Innehåll

En endagskurs uppdelad i tre delar som tillsammans lotsar dig in i rollen som styrelseordförande i små eller medelstora, privata såväl som noterade aktiebolag.

Det här är rätt utbildning, om du ...

  • är ny som ordförande
  • kommer att bli vald till ordförande
  • har stor erfarenhet från styrelsearbete som ledamot
  • har gått igenom Rätt fokus eller annan styrelseutbildning
  • vill veta vad som förväntas av dig som ordförande
  • vill känna trygghet att börja med ordförandejobbet
  • verkar i små och medelstora (SME) företag

 

Fokus är alltså på ordföranderollen för SME-bolag. Det kan vara såväl i privata som i publika aktiebolag.

Kursupplägg

Utbildningen är uppdelat i tre viktiga delar som tillsammans lotsar in dig i rollen som styrelseordförande:

1. Du får en förfrågan om jobbet som ordförande

Den här delen handlar om hur du hanterar en förfrågan om ordförandeskapet. Någon hör av sig till dig. ”Vi vill gärna att du …”. Här gäller det att göra en kvalificerad bedömning. Vem eller vilka står bakom förfrågan och hur ser en eventuell kravspecifikation ut? Många tankar brukar röra sig i huvudet – smicker, rädsla, lust, fåfänga, tid och annat. Om du lutar åt ett JA så gäller det att träffa ägarna, styrelsen och ledningen helst var för sig. Du kanske efter detta ska göra en omvänd egen kravspecifikation, du kommer med motkrav. Allt detta diskuterar vi på utbildningen samt hur din introduktionsperiod bör se ut. Sist men inte minst, du måste ta ställning till om uppdraget ger rätt påbyggnad av din image och att du får betalt för din insats. Det är nu i starten som du har chans att börja sätta agendan.

Det finns också en formell sida av uppdraget som vi kommer att diskutera. Det finns en aktiebolagslag med en delvis nyskriven paragraf som du har att rätta dig efter. Svensk kod för bolagsstyrning innehåller många kloka saker, som du kan hämta inspiration från. Och så finns Vägledning till god styrelsesed som StyrelseAkademien ger ut, från 2014 i ny version. Där finns en del om ditt ordförandejobb. Sist men inte minst kan ditt jobb påverkas av bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv, arbetsordning och andra styrelsebeslut. Vi diskuterar och gör dig mer förtrogen med dessa styrande dokument.

 

2. Du ska skapa värde med styrelsearbetet

Den här delen behandlar den viktigaste och tuffaste delen av styrelsearbetet. Det handlar om hur du använder dina ”resurser”; styrelseledamöternas kompetens samt VD med sin organisation. Det är ni tillsammans som ska skapa värde och du är ytterst ansvarig. Mycket av det praktiska tas på ett konstituerande styrelsemöte, vi diskuterar hur du kan få det till något värdefullt. Rent praktiskt ska du se till att det tas fram en årsplan för styrelsemötena, hur du tillsammans med VD sätter agendan och du lämpligen förbereder mötena. Det handlar om kallelser, dagordningar och materialet – vem som gör vad och när.

Vi fokuserar på hur du kan skapa värde i bolaget. Ett genomgående tema. Vi försöker tränga under ytan på ordet värdeskapande. Styrelsemötet om strategin är en avgörande ingrediens här. Vi ägnar en hel tid åt strategiprocessen, som du förmodas leda. Här finns inte en solklar sanning, men vi jobbar med best practice. Styrelsemötet om affärsplanen är ett logiskt nästa steg, samma sak här, inga enkla sanningar. Vi vill ge dig råg i ryggen för att våga ta beslut som för bolaget framåt. Vi försöker också diskutera det dolda arbetet, d.v.s. det som finns mellan styrelsemötena och vad som är viktigt att hantera. Plats för diskussioner.

 

3. Du ska utveckla relationerna

Den här delen handlar om dina relationer med dina intressenter. En ren aktieägarfokusering har alltmer bytts till att fler av bolagets intressenter är i fokus.

Din egen styrelse. Hur du kan få den att fungera effektivare och klokare. Hur kan du få de andra att ta större ansvar. Och hur hanterar jobbiga ledamöter för att nämna något.

Du och VD. Ni som behöver bli ett radarpar. Hur går det till? Vi diskuterar hur nära relationen bör vara för att fungera bra och i vilka situationer som du som ordförande kan assistera VD utåt. I botten ligger att du har klarlagt vad VD:s mandat är och vilken rapportering du och din styrelse förväntar er.

Du och ägarna. Man kan gott säga att du blir företagets strategiska utvecklingsmotor. Du vet vad ägarna har för intentioner och restriktioner, där har du ditt manöverutrymme. Men du kan också jobba närmare ägarna i olika frågor, det diskuterar vi också.

Du och övriga intressenter. Här finns revisorer, banker, större kunder, viktiga leverantörer, tänkbara samarbetspartners och många andra. Vi lägger en del tid här, om du har intresse.

Information

Detta är en av fem fristående endagskurser i fortsättningsutbildningen för "Ökat fokus i styrelsearbetet". Du kan välja att gå en del eller flera.

Hitta ditt kursdatum som passar dig!

Gå in på länken för mer information och sök bland befintliga utbildningsdatum

Skriv in koden: CANEA och få 2000 SKR rabatt.
(Rabatten gäller kurser som hålls av StyrelseAkademin Väst).

Kurslängd 1 dag, Pris 7 900 SEK

Boka utbildning

Ökat fokus - Ordföranderollen

Längd: 3 dagar

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället