Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 17 nov 2020
Göteborg
 • 20 okt 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Projektledning i CANEA Project

Under utbildningen fokuserar deltagarna på användning av systemet ur en projektledares perspektiv samt hur användningen hänger ihop med den aktuella konfigurationen av systemet.

Som deltagare får du djupare insikter i hur du hanterar projektmedlemmar, planering ur olika perspektiv, dokumenthantering, uppgifter, risker, statusrapportering och kommunikation. Hela utbildningen bygger på att lärarledda genomgångar varvas med eget arbete i systemet.

Här hittar du alla våra utbildningar för CANEA ONE-användare >>

Utbildning hålls i klassrumsform i Göteborg & Stockholm.

För vem?

Utbildningen riktar sig till de mest avancerade användarna i organisationen samt de som jobbar som projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursdeltagaren behöver ha jobbat i systemet som en vanlig användare tidigare. Det innebär att man behöver ha kunskap kring hur systemet fungerar när det kommer till att hitta och jobba i projekt, samt ha kunskap kring grundläggande begrepp som projekttyp, projektmodell och projektroller.

Syfte och mål

Syftet är att få en djup och bred kunskap i CANEA Project. Målet är att, efter utbildningen, kunna hantera projekt ur ett projektledningsperspektiv på ett effektivt sätt och även kunna guida vanliga projektmedlemmar i systemanvändandet.

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 17 nov 2020
Göteborg
 • 20 okt 2020

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Projektledning i CANEA Project

Program

Dag 1 09:00 - 17:00

 • Introduktion till kursen
 • Att arbeta i projekt, skapa projekt och hantera medlemmar
 • Projektplanering
 • Dokumenthantering i projekt
 • Uppgifter
 • Riskhantering
 • Kommunikation
 • Statusrapportering
 • Analyser och uppföljning
 • Hantera startsidor
 • Summering och avslut

Information

 • Längd: 1 dag
 • Pris: 5 900 kr. (ex. moms)
Stockholm
 • 17 nov 2020
Göteborg
 • 20 okt 2020

Vi är glada över att kunna konstatera att antalet användare av CANEA ONE ökar stadigt! Vi vill med dessa öppna utbildningar tillgodose det behov som finns hos våra kunder att snabbt kunna höja kompetensen hos utvalda systemanvändare.

Daniel Sten, Affärsområdeschef CANEA IT


Relaterade utbildningar

Konfigurering av CANEA Project

Skaffa dig djupare kunskap om projekthanteringsverktyget CANEA Project. Du lär dig bland annat konfiguration av projekttyper och projektmodeller eftersom det är centralt för hur arbetet bedrivs i systemet.

Konfigurering av CANEA Document & CANEA Process

En viktig del i utbildningen är att lära sig att bygga en ny dokumenttyp och samtidigt få förståelse för centrala begrepp som metadata och dess påverkan på sökbarhet.

Konfigurering av CANEA Workflow

Utbildningen ger dig en djupare insikt i CANEA Workflow. Du får lära dig hur du skapar en konfiguration av ett ärendeflöde i systemet med faser, formulär och regler.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf