Hoppa till huvudinnehåll

Alltid rätt information – lätt tillgänglig

CANEA Document är dokumenthanteringssystemet utan krångliga mappstrukturer. Du slipper slösa dyrbar tid på att leta information och kan fokusera på värdeskapande arbete i stället.
Maximal tillgänglighet

Sök och hitta information snabbt utifrån VAD du behöver – inte VAR den är sparad.

Ökad säkerhet

Säkra både riktighet, ändringar och åtkomst till all information – med ökad spårbarhet.

Uppfyller kraven

Hantera informationen enligt standarder, lagstiftningar och andra krav på dokumentstyrning.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Säker och samlad hantering är det rätta

Många organisationer har dokument utspridda på flera olika platser. Det ökar risken för att dokument kommer på avvägar och det tar onödig tid att leta fram rätt information.

CANEA Document ger en säker och samlad hantering av alla typer av dokument på ett och samma ställe. Genom att koppla metadata till informationen skapas en virtuell, flerdimensionell mappstruktur. På detta sätt kan ett dokument visas på flera platser samtidigt, med behörighetsstyrd åtkomst. Rätt information på rätt plats till rätt användare vid rätt tidpunkt alltså!

Dokumentstyrning för ledningssystem

Organisationens processorienterade ledningssystem läggs med fördel in i CANEA Document. All framtagning och distribution av dokument kvalitetssäkras och effektiviseras. Medarbetarna har alltid tillgång till senast gällande version av alla dokument direkt via intranätet, läsplattor och telefoner.

CANEA Document hanterar allt innehåll ur livscykelperspektiv. Det innebär att vårt dokumenthanteringssystem stödjer allt från framtagning, publicering och ändring till arkivering och gallring med full spårbarhet och versionshantering. Systemet hanterar och strukturerar alla typer av dokument och filformat.

Vi använder CANEA Document

Hundratals organisationer inom många olika branscher har upptäckt fördelarna och valt CANEA Document.

AkzoNobel sätter färg på tillvaron med CANEA ONE

CANEA ONE uppfyllde de tuffa kraven på dokument-, process- och ärendehantering som fanns inom ett världsledande färgföretag.

Kinnarps långsiktiga utveckling av organisationen med CANEA Document

I över 20 år har kontorsmöbeltillverkaren Kinnarps arbetat med CANEA ONE för fortsatt utveckling och styrning av sitt ledningssystem. Som en av de största leverantörerna av arbetsplatslösningar i Europa med verksamheter i över 40 länder krävs ett flexibelt och användarvänligt system. Med dokumentmodulen ser bolaget till att både upprätthålla kvaliteten samt vässa bolagets arbetssätt för att möjliggöra den fortsatta utvecklingen.

AC Floby levererar fordonskomponenter i världsklass

Sedan 1957 har Automotive Components Floby tillverkat produkter till fordonsindustrin. Efter förändringar i ägarstrukturen behövde de bygga upp ett nytt ledningssystem.

Funktioner

CANEA Document kombinerar lättanvända och intuitiva sökfunktioner med mer kraftfulla funktioner för styrning av dokument ur ett livscykelperspektiv.
functions

Hitta det du söker

CANEA Document erbjuder flera sätt att söka information för att passa olika behov. Sök information via en rollbaserad startsida, fritextsökning, virtuella mappar, prenumerationer, favoriter och klickbara processkartor.

Visa dokument online

Systemet har stöd för att visa dokument direkt i webbläsaren. För användaren som läser dokument blir upplevelsen både snabbare och enklare. Det är även enkelt att ta del av information via mobila enheter.

dokumenthantering, dokumenthanteringssystem

Mallar som sparar tid

Med hjälp av dokumentmallar styrs både sidhuvud, grafisk layout och innehåll på dokumenten så att ni får en enhetlig och bra struktur. Systemet låter er hantera mallar för olika typer av dokument. Information i sidhuvud och sidfötter hålls automatiskt uppdaterade genom mallarna.

Egenskaper på dokument

Genom att märka information och dokument med egenskaper när den skapas så skapas en kraftigt förbättrad sökbarhet. Samma dokument kan då visas på olika sätt i så kallade virtuella mappar, exempelvis per process, per avdelning, per godkännare och per dokumenttyp.

Kvalitetssäkra innehållet

I CANEA Document hanteras dokument i ett livscykelperspektiv med stöd för framtagning, granskning, godkännande, omarbetning och slutligen arkivering. Remisstödet hjälper till att säkerställa både spårbarheten och riktigheten hos era affärskritiska dokument.

Läst och förstått

CANEA Document stödjer kvittenser på flera sätt. Har dokumenten lästs av berörda medarbetare? Har dokumentet lästs och förståtts? Det finns även stöd för distributionskvittens för de dokument som behöver skrivas ut på papper. Elektroniska signaturer kan aktiveras vid exempelvis godkännande av dokument.

Personlig startsida

Med hjälp av systemets startsida når användaren snabbt och enkelt relevanta dokument - med en knapptryckning. Startsidan är rollbaserad och visar i första hand information som berör den inloggade användaren utifrån roll och önskemål. Startsidans utformning och innehåll kan styras på både central- och individnivå.

Automatisk arkivering

CANEA Document har fullt stöd för arkivering med en mycket god sökbarhet i arkivet och möjlighet att återställa arkiverade dokument. Användarens behörighetsnivå styr tillgången till arkivet och äldre versioner av dokument. All information versionshanteras i systemet med full spårbarhet bakåt till tidigare versioner.

Massunderhåll

Med systemet kan ni underhålla stora mängder dokument på ett enkelt sätt. Detta är ofta nödvändigt vid organisationsförändringar eller när information ska struktureras om. Med funktionerna för massunderhåll kan en administratör till exempel byta godkännare på hundratals dokument med ett par knapptryckningar.

"Med CANEA Document har vi fått ett verktyg som ger oss rätt förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete inom hela organisationen. Effekten är ett levande och användarvänligt ledningssystem som hjälper oss att göra rätt, sparar tid och gör att vi kan fokusera på det allra viktigaste – att ge våra kunder den allra bästa omsorgen."

Christine Rosencrantz, Kvalitetschef, Frösunda

Användningsområden

Vi har levererat effektiva IT-lösningar för att skapa ökad lönsamhet och nöjdare kunder åt våra uppdragsgivare sedan 1997. Kombinationen av flexibla produkter och erfarna konsulter är vår framgångsfaktor för lösningar med många användningsområden!

Ledningssystem

Ledningssystem - huvudvärk eller en huvudsak? Läs mer om hur våra IT-lösningar skapar goda förutsättningar för ett processorienterat, integrerat och levande ledningssystem.

Dokumenthantering

Dokumenthantering skapar ordning och reda i er verksamhet! Läs mer om sökning, strukturering och styrning av all typ av affärsinformation och dokumentation.

Avtalshantering

Avtalshantering – en strategisk tillgång! Läs om vår lösning för att upprätta, förhandla, rapportera, arkivera och hantera avtal på ett styrt och säkert sätt.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg