Hoppa till huvudinnehåll

Förändringsledarskap

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsledarskap ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av området Ledarskap och används även inom området Transformation.

Oavsett om det handlar om att implementera ett nytt system, nya rutiner eller att reducera kostnader, krävs en förändring i tanke- och arbetssätt. Den förändringen kommer inte av sig själv - den behöver planeras och ledas.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsledarskap ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av området Ledarskap och används även inom området Transformation.

Vad är förändringsledarskap?

Förändringsledarskap är att leda och driva förändring genom organisationen. Förändringsledarskap är konsten att skapa vilja till förändring. Det är konsten att förstå och sänka motståndsnivån i organisationen och resurseffektivt möjliggöra en smidig förändring.

Hur lyckas man med förändringsledarskap?

En viktig framgångsfaktor för förändringsledarskap är delaktighet. Delaktighet innebär att bjuda in de människor som förändringen berör och låta de påverka sin framtid. Ju högre grad av delaktighet desto större framgång.

Modell förändringsledarskap, transformation

Medvetenhet och förståelse är andra nyckelfaktorer för lyckat förändringsledarskap. Det innebär att förstå medarbetarna, organisationens kultur och hur förändringen berör dessa. Det innebär också att öka medvetenheten i organisationen och få medarbetarna att inse vikten med förändringen.

Vårt arbetssätt inom förändringsledning

Tillvägagångssättet för förändringsledarskap är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

För att systematiskt arbeta med ovanstående framgångsfaktorer och lyckas med förändringen bryter vi ner förändringsledarskap till tre grundläggande element. Vi arbetar kontinuerligt med dessa under ett förändringsarbete. Dessa tre element är: förändringsledning, ledarskap och projektledning.

Förändringsledning: Ger ramverket för stegen i förändringsarbetet, tillhandahåller praktiska och konkreta råd för hur man kan agera för att komma igenom respektive steg.

Ledarskap: En förutsättning för att få saker att hända, att entusiasmera och driva på förändringsarbetet, att få väl fungerande team, hantera motståndare och besvärliga personer under projektets gång.

Projektledning: Att driva projektet mot uppsatta mål. Intressenthantering och kommunikation kommer att vara särskilt viktigt i förändringsprojekt. En väldefinierad projektplan, där aktiviteterna i planen syftar till att driva organisationen genom stegen i förändringsledningsprocessen.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om arbetssätt vid förändring samt projektledning: Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för förändringsledarskap

Våra konsulter anlitas ofta som förändringsledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid event, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid förändringsledarskap är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss