Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 900 kr
Stockholm
 • 29 aug - 31 aug
Göteborg
 • 27 jun - 29 jun
 • 23 jan - 25 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Förändringsledning & förändringsledarskap

Utbildningen ger dig verktyg och kunskap för att kunna driva en strukturerad förändring där dina medarbetare själva vill genomföra förändringen.

Under denna utbildning går vi igenom metoder för att på ett strukturerat sätt planera förändringens alla faser så väl som verktyg för att leda människor genom förändringen på ett involverande sätt.

Vi kommer att variera korta föreläsningar med praktiska övningar samt ge dig utrymme för att planera hur du kan applicera insikterna och verktygen du har fått med dig i ditt dagliga arbete.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som leder förändring och vill öka din förståelse och kunskap oavsett om du är chef med personalansvar eller projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får ut mer av utbildningen om du kan arbeta med ett förändringsprojekt som case, en förändring du antingen varit en del av eller kommer bli en del av.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna få med dig människor i förändringsarbetet.

Målet är att du direkt efter utbildningen får användning av de insikter och verktyg du fått med dig.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
21.0 PDUs. Technical: 0.0, Leadership: 21.0, Strategic: 0.0

PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 900 kr
Stockholm
 • 29 aug - 31 aug
Göteborg
 • 27 jun - 29 jun
 • 23 jan - 25 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Förändringsledning & förändringsledarskap

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Vad menar vi med Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • Typiska motstånd i förändring och människors reaktionsmönster
 • Roller, vilka ska göra vad och vilket ansvar har förändringsledaren?
 • Introduktion av modell för förändringsledning
 • Framgångsfaktorer och fallgropar, case exempel och erfarenheter
 • Personlig reflektion och överföring till eget förändringscase
 • Avslutning

Dag 2 08:00-17:00

 • Återblick och reflektion dag 1
 • Jag själv och förändringar, jag som förändringsledare
 • Analys av förutsättningar för förändring, förändringsförmågan
 • Situationsanpassat ledarskap i förändring
 • Kraften i delaktighet, hitta rätt nivå av delaktighet i beslut
 • Strukturella hinder och skapa incitament
 • Hur skapa ägarskap och eget ansvarstagande
 • Personlig reflektion och överföring till eget förändringscase
 • Avslutning

Dag 3 08:00-16:00

 • Återblick och reflektion dag 2
 • Att ändra beteenden, komma förbi begränsande tankar
 • Personlig coaching, skapa motivation
 • Kommunikationsverktyg för förändringsledare
 • Mäta och följa upp, hur blir det nya en vana?
 • Applicera kunskapen på en verklig förändring
 • Tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Sammanfattning och avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 900 kr
Stockholm
 • 29 aug - 31 aug
Göteborg
 • 27 jun - 29 jun
 • 23 jan - 25 jan 2023
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

forandringsledning_.pdf

"För mig blev det lättare att förstå folks beteende och reaktioner i förändring efter att jag gått denna utbildning. Utbildningen gav mig verktyg i hur jag kan få med mig människor, beroende på i vilken fas de befann sig i. Jag lärde mig att se vart i förändringskurvan någon befann sig och förstå varför de reagerar på ett visst sätt. Det gör att det skapas mindre irritation. Jag har lärt mig läsa av människor bättre, och de har hjälpt mig som ledare och medarbetare. Jag skulle rekommendera alla människor i alla åldrar och på alla positioner att gå den här utbildningen."

Marina Anderberg, Kvalitetsingenjör, Sonoco-Alcore AB

Relaterade utbildningar

Kommunikativt ledarskap

Utbildningen ger dig en ökad förståelse för när och hur du ska använda viktiga kommunikationsverktyg samt utvecklar din praktiska kommunikationsförmåga.

Företagsstrategi i praktiken

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas i ett effektivt affärsplaneringsarbete.

Systematisk marknadsutveckling

Utbildningen ger dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som bör användas vid systematisk marknadsutveckling.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf