Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 900 kr
Stockholm
 • 23 aug - 25 aug
 • 16 nov - 18 nov
Malmö
 • 18 okt - 20 okt
Göteborg
 • 24 jan - 26 jan 2022
 • 27 jun - 29 jun 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Förändringsledning & förändringsledarskap

Utbildningen riktar sig till dig som vill få mer kunskap om hur du som ledare får människor att själva vilja ta ansvar för och genomföra förändringsarbete.

Utbildningen ger dig beprövade och konkreta verktyg samt insikter som du direkt kan använda i ditt eget förändringsarbete. Vi kommer att variera korta föreläsningar med praktiska övningar samt ge dig utrymme för att planera hur du kan använda insikterna och verktygen när du kommer hem.

För Vem?

Utbildningen vänder sig till dig som leder förändring och vill öka din förståelse och verktygslåda oavsett om du är chef med personalansvar för en organisation eller om du är team- eller projektledare.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga speciella förkunskaper, men du får dock ut mer av kursen om du kan arbeta med ett förändringsprojekt som case, en förändring du antingen varit en del av eller kommer bli en del av.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna få med dig människor i förändringsarbetet. Målet är att du direkt efter utbildningen får användning av de nyvunna insikterna och verktygen du får med dig. I tillägg till detta räknar vi med att du ökar din självinsikt kopplat till dig själv och förändringar.

Övrig information

Detta är ingen traditionell Change Management utbildning. Vi kommer att arbeta konkret i både det strukturella och i det mänskliga perspektivet. Det blir en viss tyngdpunkt i det mänskliga perspektivet då människors reaktioner i förändring är avgörande för effektiviteten i förändringsarbetet.

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande: 21 för PMP/PgMP

PMP and CAPM are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 900 kr
Stockholm
 • 23 aug - 25 aug
 • 16 nov - 18 nov
Malmö
 • 18 okt - 20 okt
Göteborg
 • 24 jan - 26 jan 2022
 • 27 jun - 29 jun 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Förändringsledning & förändringsledarskap

Program

Dag 1 09:00-17:00

 • Introduktion och genomgång av programmet
 • Vad menar vi med Förändringsledning & Förändringsledarskap
 • Typiska motstånd i förändring och människors reaktionsmönster
 • Introduktion av modell för förändringsledning
 • Framgångsfaktorer och fallgropar, case exempel och erfarenheter
 • Roller, vilka ska göra vad och skapa förändringsambassadörer
 • Personlig reflektion och överföring till eget förändringscase
 • Avslutning

Dag 2 08:00-17:00

 • Återblick och reflektion dag 1
 • Jag själv och förändringar, jag som förändringsledare
 • Analys av förutsättningar för förändring, förändringsförmågan
 • Synkroniserad kommunikationsplan, till vilka och när
 • Situationsanpassat ledarskap i Förändringskurvan
 • Kraften i delaktighet, hitta rätt nivå av delaktighet i beslut
 • Strukturella hinder och skapa incitament
 • Hur skapa ägarskap och eget ansvarstagande
 • Personlig reflektion och överföring till eget förändringscase
 • Avslutning

Dag 3 08:00-16:00

 • Återblick och reflektion dag 2
 • Att ändra beteenden, komma förbi begränsande tankar
 • Personlig coaching, skapa motivation
 • Kommunikationsverktyg för förändringsledare
 • Mäta och följa upp, skapa forum för lärloopar
 • Applicera kunskapen på en verklig förändring
 • Tydliggörande av personlig handlingsplan
 • Sammanfattning
 • Avslutning

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 18 900 kr
Stockholm
 • 23 aug - 25 aug
 • 16 nov - 18 nov
Malmö
 • 18 okt - 20 okt
Göteborg
 • 24 jan - 26 jan 2022
 • 27 jun - 29 jun 2022
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

"För mig blev det lättare att förstå folks beteende och reaktioner i förändring efter att jag gått denna utbildning. Utbildningen gav mig verktyg i hur jag kan få med mig människor, beroende på i vilken fas de befann sig i. Jag lärde mig att se vart i förändringskurvan någon befann sig och förstå varför de reagerar på ett visst sätt. Det gör att det skapas mindre irritation. Jag har lärt mig läsa av människor bättre, och de har hjälpt mig som ledare och medarbetare. Jag skulle rekommendera alla människor i alla åldrar och på alla positioner att gå den här utbildningen."

Marina Anderberg, Kvalitetsingenjör, Sonoco-Alcore AB


Relaterade utbildningar

Kommunikativt ledarskap

Utbildningen riktar sig till dig som vill förbättra ditt kommunikativa ledarskap. Både forskning och våra egna erfarenheter visar att ledare använder de viktigaste kommunikationsverktygen som t.ex. feedback långt mindre än de själva tror.

Företagsstrategi i praktiken

Att arbeta med strategiutveckling innebär att man ställs inför många både intressanta och svåra frågeställningar.

Systematisk marknadsutveckling

Hur får man egentligen sin organisation att identifiera och utveckla ”rätt” affärer som ligger i linje med den övergripande företagsstrategin? Vilka är de lönsamma segmenten och produkterna?

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf