Hoppa till huvudinnehåll

Avvikelsehantering

Avvikelsehantering - möjlighet till förbättring! Grunden till en framgångsrik hantering av avvikelser är enkel rapportering, effektivt flöde och tydlig uppföljning.

Vanliga problem i arbetet med avvikelser innefattar bristande inrapportering, avvikelser som ”faller mellan stolar” på grund av oklart ansvar samt tidskrävande datainsamling och sammanställning. Att få grepp om företagets kvalitetsbristkostnader och på ett strukturerat sätt åtgärda dessa är det inte många som lyckas med. En effektiv IT-lösning för att systematiskt samla in, åtgärda och följa upp avvikelser ger möjlighet till ordentliga besparingar!

Nyckeln till framgång inom avvikelsehantering ligger många gånger i att inte bara vara bra på "brandsläckningen" utan att införa effektiva långsiktiga lösningar. Här kan IT-stödet hjälpa er att prioritera och styra processen mot rätt typ av åtgärder.

Fördelar med vår lösning för avvikelsehantering

CANEAs lösning för avvikelsehantering ger bland annat följande fördelar:

 • Enkel rapportering som främjar rapportering.
 • Kvalitetssäkrat och effektivt arbetsflöde anpassat efter era behov.
 • Tydliggör ansvar i processen.
 • Automatiserar återkoppling.
 • Underlättar uppföljning och framtagning av statistik.
 • Fungerar som erfarenhetsbank.

Avvikelsehanteringsprocessen

Grunden till en bra hantering av avvikelser är ett arbetssätt anpassat till organisationens behov med avseende på bl.a. resurser, aktiviteter, flöde, information och nyckeltal. Vi på CANEA har mångårig erfarenhet av att designa och optimera avvikelseprocesser.

Erfarenheter från avvikelsehantering

För att få igång avvikelsehanteringen är det viktigt att tydligt påvisa nyttan för alla intressenter, underlätta rapporteringen och samtidigt säkerställa att IT-stödet ger återkoppling till medarbetarna. En bra idé är att sätta upp tydliga mål och mätetal, exempelvis på ledtider och kostnader, som följs upp regelbundet.

Användningsområden

Exempel på tillämpningsområden:

 • Process- och produktionsavvikelser.
 • Leverantörsavvikelser/8D.
 • Revisionsavvikelser.
 • 8D-rapporter.
 • Medicinska avvikelser (ex. Lex Maria).
 • CAPA.

Läs mer om CANEA Workflow här!

CANEA One är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.