Tillbaka
Systemstöd från CANEA klarar högt ställda krav från flygbolaget BRA

 

BRA grundades 2016 genom sammanslagning av 13 olika bolag. Fem olika systemstöd skulle då överges för ett nytt gemensamt. Efter benchmarking mot skräddarsydda stöd för flygbranschen föll valet på CANEA ONE.

– Vi behövde ett systemstöd som gav en övergripande bild samtidigt som vi snabbt kunde nå ner på detaljnivå, säger Karin Forsell. BRA:s verksamhet styrs av 2445 regelparagrafer för flygindustrin. Samtliga ska följas för att få de 12 tillstånd som krävs för att verksamheten ska få bedrivas. BRA måste kunna verifiera att alla reglerna är hanterade i företagets manualer för processer och tillvägagångssätt samt bevisa att processbeskrivningarna följs i det dagliga arbetet.

– När vi bildade BRA behövde vi hitta ett nytt gemensamt system som enkelt kunde ge en helhetsbild över alla olika regler som vi styrs av och koppla dem till olika delar av verksamheten. Den omfattande regeldatabasen som vi ska ha kontroll på gör att vi behöver ett robust systemstöd, säger Tobias Albrekt, Compliance Monitoring Manager på BRA.

Ett gemensamt ledningssystem efter fusionen

Tobias Albrekt arbetade tillsammans med kollegan Karin Forsell, Safety Manager, för att finna ett enhetligt arbetssätt och ta fram ett systemstöd för ärendehantering i ett gemensamt ledningssystem. I samband med fusionen ansvarade de för sina respektive områden, regelefterlevnad samt säkerhet och kvalitet, inom vart och ett av de 13 fusionerade bolagen

– Vi behövde ett systemstöd som gav en övergripande bild samtidigt som vi snabbt kunde nå ner på detaljnivå, säger Karin Forsell.

BRA genomförde då en benchmarking av olika system som ledde till valet av CANEA Workflow.

– Det finns system som är skräddarsydda för flygbranschen men de är oerhört kostsamma. Vi kunde konstatera att CANEA Workflow är ett kostnadseffektivt och flexibelt ärendehanteringssystem som kan anpassas efter varje verksamhets speciella art och sedan utvecklas vartefter behov eller förutsättningar förändras. Vi visste vad vi ville ha och många av delarna fanns på plats hos CANEA.

Smidig ärende- och avvikelserapportering

Tobias Albrekt arbetar med regelefterlevnad och när BRA inte lever upp till någon regel eller lagkrav så skapas det en rapport där avvikelsen registreras och sedan ska besvaras. Karin Forsell å sin sida, arbetar med kvalitet och flygsäkerhet samt avvikelsehantering från andra håll i organisationen. Allt som kan påverka flygsäkerheten på något sätt ska rapporteras in i systemet – vissa händelser rapporteras vidare till Transportstyrelsen.

– Vi har ett ledningssystem för systematiskt arbete med flygsäkerhet och CANEA Workflow är en stor del i det. Det möjliggör att vi kan hantera alla avvikelser och vara proaktiva för att skapa hög flygsäkerhet i bolaget. Det är lätt att rapportera in i systemet och enkelt att ta hand om inrapporterade uppgifter, ta ut statistik och följa trender i olika delar av verksamheten, säger Karin Forsell.

Både Karin och Tobias betonar att det finns en lyhördhet för kundens behov hos CANEA.

– BRA har speciella behov som ingen annan har och som kräver en särskild lösning. Eftersom CANEA förstod våra krav och lyssnade på våra synpunkter och lätt kunde konfigurera systemet därefter fungerar det mycket bra.

Efter implementeringen har det tillkommit nya flöden i systemet efterhand.

– Vi har lagt till uppföljning och monitorering av underleverantörer, hantering av åtgärdspunkter som man tar med sig från möten och förändringshantering etc.

Externa revisorer imponerade

Återkommande varje år får BRA besök av olika externa revisorer och ska då kunna påvisa att de följer de uppsatta regelverken.

– Senast i december när IATA:s Operational Safety Audit (IOSA) team var här och granskade oss i två veckor fick vi höra hur tydligt ärendehanteringssystemet är och hur enkelt det är att få fram det material de vill se. De är väldigt imponerade av den plattform vi har skapat i CANEA Workflow, avslutar Karin Forsell.

Om BRA

Varumärket BRA etablerades 2016 efter en sammanslagning av flera regionala flygbolag som redan ingick samma svenska koncern. Bolagets flyg-DNA sträcker sig tillbaka till 1940-talet och Braathens S.A.F.E som grundades 1946 i Norge. Drygt 2 miljoner resenärer varje år, fördelade på 13 inrikes destinationer och 2 utomlands. BRA genomför cirka 45 000 flygningar varje år och har 1100 medarbetare. Omsättningen är cirka 2,5 miljarder kronor. Enligt Svenskt Kvalitetsindex var BRA:s passagerare de nöjdaste inom svenskt flyg år 2016, 2017 och 2018.

 

”Vi visste vad vi ville ha och många av delarna fanns på plats hos CANEA ONE. De externa revisorerna är väldigt imponerade av den plattform vi har skapat i CANEA Workflow.”

Karin Forsell, Safety Manager, BRA