Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 22 aug - 24 aug (16 300 kr)
Göteborg
 • 28 sep - 30 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Effektiv processutveckling

Utbildningen ger dig kunskap om effektiva och väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla ett företag processer.

Genom att arbeta med processer kommer du åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Denna utbildning ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för din organisation.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i process- och verksamhetsutveckling. Möjligen sitter du med i företagsledningen, är processägare, verksamhetsutvecklare, linjechef eller arbetar i stab med kvalitets- och ledningsfrågor.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra konkret och detaljerad kunskap om effektiv processutveckling.

Målet är att ge dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som används vid processkartläggning och processutveckling.

Övrig information

Vi är godkända av Project Management Institute, PMI, som "Authorized Training Partner" A.T.P. och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. De flesta av våra föreläsare inom projektledning är PMP®-certifierade. Att vi är A.T.P. innebär att alla våra utbildningar inom projektledning och projektstyrning ger så kallad PDU-poäng (Professional Development Unit). PDU-poängen användes sedan för att behålla projektledarcertifikat hos PMI.

Utbildningen berättigar till följande:
24.0 PDUs. Technical: 2.0, Leadership: 5.0, Strategic: 17.0

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 22 aug - 24 aug (16 300 kr)
Göteborg
 • 28 sep - 30 sep
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Effektiv processutveckling

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Metodik för Effektiv processutveckling
 • Fas 1: Initiera processorientering
 • Kaffe
 • Grunderna i processorientering
 • Lunch
 • Planering av initiativet processorientering
 • Fas2: Definiera processarkitektur
 • Kaffe
 • Huvudprocesskarta
 • Frukt
 • Huvudprocesskarta fort.
 • Slut

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Repetition, frågor
 • Processer och kritiska framgångsfaktorer
 • Processmål
 • Kaffe
 • Processmognad
 • Lunch
 • Fas3: Förbereda organisation
 • Processorganisation
 • Kaffe
 • Fas 4:Utveckla och etablerar processer
 • Processkartläggning
 • Slut

Dag 3 08:00 - 16:30

 • Repetition, frågor
 • Visualisering av processer
 • Dokumentera ett processorienterat ledningssystem
 • Kaffe
 • Processanalys
 • Kundresa
 • Värdeflödeskartläggning
 • Lunch
 • Fas 5 & 6: Överlämna och avsluta samt Förvalta
 • Förändringsledning
 • Kaffe
 • Repetition, avrundning och individuell handlingsplan
 • Slut

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Online
 • 22 aug - 24 aug (16 300 kr)
Göteborg
 • 28 sep - 30 sep
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Utbildningens innehåll och material var gediget och pedagogiskt. Föreläsarna var mycket professionella och kunniga och har ett bemötande som skapade förtroende. Jag kan varmt rekommendera denna kurs och CANEA!

Thomas Larsson, Projektledare, Kungsbacka kommun

Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Leda och förbättra processer

Utbildningen ger dig konkret och detaljerad kunskap om processledning och hur du får dina processer att fungera i praktiken.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Utbildningen ger dig kunskap och träning i olika förbättringskoncept och verktyg inom Lean, Six Sigma och Agilt.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf