utbildning-effektiv-processutveckling

Effektiv processutveckling

Processer och Effektivisering

Kursen ger dig kunskap om effektiva och välbeprövade arbetssätt för att definiera, kartlägga och utveckla en organisations processer för att skapa verkliga värden. Innehållet bygger på våra omfattande erfarenheter från ett stort antal genomförda konsultuppdrag i ledande organisationer. Teori varvas med praktik för att ge en helhetssyn på processer som en central beståndsdel i en verksamhet. 

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället.

Fakta

Längd:
3 dagar

Pris:
19 400 kr. (ex. moms)

  • Stockholm

    26 aug – 28 aug

    9 dec – 11 dec

  • Göteborg

    17 jun – 19 jun

    23 okt – 25 okt

Berättigar till
24 PDU-poäng

Innehåll

Genom att arbeta med processer kommer du åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Denna utbildning ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för din organisation.

Ladda ned programbeskrivning.

Beskrivning

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i process- och verksamhetsutveckling. Möjligen sitter du med i företagsledningen, är processägare, verksamhetsutvecklare, linjechef eller arbetar i stab med kvalitets- och ledningsfrågor.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra konkret och detaljerad kunskap om effektiv processutveckling.

Målet är att ge dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som används vid processkartläggning och processutveckling.

Program

3 dagar

Utbildningens innehåll och material var gediget och pedagogiskt. Föreläsarna var mycket professionella och kunniga och har ett bemötande som skapade förtroende. Jag kan varmt rekommendera denna kurs och CANEA!

Boka utbildning

Effektiv processutveckling

Längd: 3 dagar

Pris: 19 400 kr. (ex. moms)

om du har frågor om kursen eller vill att vi håller den hos er istället