Hoppa till huvudinnehåll

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 1 dec - 3 dec
Online
 • 13 sep - 15 sep (16 300 kr)
 • 12 jan - 14 jan 2022 (16 300 kr)
Göteborg
 • 27 okt - 29 okt
 • 14 mar - 16 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Effektiv processutveckling

Utbildningen fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets processer.

Genom att arbeta med processer kommer man åt den betydande förbättringspotential som ligger i gränssnittet mellan olika funktioner. Denna utbildning ger dig de konkreta verktyg som krävs för att driva ett processutvecklingsarbete som verkligen skapar värde för din organisation.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är engagerad i process- och verksamhetsutveckling. Möjligen sitter du med i företagsledningen, är processägare, verksamhetsutvecklare, linjechef eller arbetar i stab med kvalitets- och ledningsfrågor.

Utbildningen riktar sig till dig som har en insikt i processbegreppet och vill få en vidareutvecklad och fördjupad kunskap i hur processer blir en kraftfull komponent i verksamheten.

Vilka förkunskaper krävs?

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Syfte och mål

Syftet med utbildningen är att överföra konkret och detaljerad kunskap om effektiv processutveckling. Målet är att ge dig god insikt i de synsätt, verktyg och arbetssätt som används vid processkartläggning och processutveckling.

Övrig information

Vi är godkända av PMI som "Registrated Education Provider" – R.E.P och uppfyller därmed högt ställda krav på utbildningsmaterial och föreläsare. Utbildningen berättigar till följande PDU-poäng:

 • 24 för PMP/Program Management Professional (PgMP)®

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 1 dec - 3 dec
Online
 • 13 sep - 15 sep (16 300 kr)
 • 12 jan - 14 jan 2022 (16 300 kr)
Göteborg
 • 27 okt - 29 okt
 • 14 mar - 16 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Har du frågor eller vill veta mer?

Kontakta oss här.

Fakta om Effektiv processutveckling

Program

Dag 1 09:00 - 18:00

 • Introduktion
 • Metodik för Effektiv processutveckling
 • Fas 1: Initiera processorientering
 • Kaffe
 • Grunderna i processorientering
 • Lunch
 • Planering av initiativet processorientering
 • Fas2: Definiera processarkitektur
 • Kaffe
 • Huvudprocesskarta
 • Frukt
 • Huvudprocesskarta fort.
 • Slut

Dag 2 08:00 - 17:00

 • Repetition, frågor
 • Processer och kritiska framgångsfaktorer
 • Processmål
 • Kaffe
 • Processmognad
 • Lunch
 • Fas3: Förbereda organisation
 • Processorganisation
 • Kaffe
 • Fas 4:Utveckla och etablerar processer
 • Processkartläggning
 • Slut

Dag 3 08:00 - 16:30

 • Repetition, frågor
 • Visualisering av processer
 • Dokumentera ett processorienterat ledningssystem
 • Kaffe
 • Processanalys
 • Kundresa
 • Värdeflödeskartläggning
 • Lunch
 • Fas 5 & 6: Överlämna och avsluta samt Förvalta
 • Förändringsledning
 • Kaffe
 • Repetition, avrundning och individuell handlingsplan
 • Slut

Information

 • Längd: 3 dagar
 • Pris: 17 800 kr
Stockholm
 • 1 dec - 3 dec
Online
 • 13 sep - 15 sep (16 300 kr)
 • 12 jan - 14 jan 2022 (16 300 kr)
Göteborg
 • 27 okt - 29 okt
 • 14 mar - 16 mar 2022
Alla priser visas exkl. moms

Programbeskrivning

Ladda ner pdf

Utbildningens innehåll och material var gediget och pedagogiskt. Föreläsarna var mycket professionella och kunniga och har ett bemötande som skapade förtroende. Jag kan varmt rekommendera denna kurs och CANEA!

Thomas Larsson, Projektledare, Kungsbacka kommun


Andra har valt att också gå dessa utbildningar:

Leda och förbättra processer

En processledarutbildning som riktar sig till dig som vill få ut mer av dina processer genom att förstå hur processorganisationen kan användas som grund för att leda och förbättra processer.

Förbättringsarbete - Agilt Lean Six Sigma

Lean, Six Sigma och Agilt är tre koncept som går ut på att minimera kvalitetsbrister och kostnader samtidigt som effektivitet och kundnöjdhet ökar.

Några av våra kunder

Ladda ner vår utbildningskatalog i pdf