Ledningssystem

Kundresa

– hjälper dig att identifiera möjligheter och prioriteringar.

Se din verksamhet
utifrån och skapa nöjdare kunder

Vad vet du egentligen om kundernas upplevelse av er som företag eller organisation? Hur möter ni deras behov och förväntningar? Och hur arbetar ni med att sprida ordet internt, så att alla medarbetare vet vad som krävs för att skapa en nöjd kund?

Vad, hur och varför?

Traditionella kundnöjdhetsmätningar ger en generell bild av hur nöjda dina kunder är. Men det kan vara svårt att veta vilka steg man behöver ta för att skapa fler, och ännu nöjdare, kunder.

Kundresan handlar om att systematiskt kartlägga alla beröringspunkter mellan kunden och ditt företag, och analysera vad som är viktigt för kunden i varje steg – för att därefter kunna designa din produkt, tjänst eller process utifrån kundens verkliga behov.

Hur går det till?

En kartläggning av en kundresa består av flera analyser som ligger till grund för slutsatser kring vad som behöver göras.

Kundresa

1. Analys av intressenter
Vilka intressenter finns till kundresan och vad har de för krav, behov och önskemål?

2. Beskrivning av kundprofil
En så målande beskrivning som möjligt av en persona för kundresan.

3. Identifiering av beröringspunkter
Vi utforskarar alla gränsytor mellan kund och verksamhet, samt hur interaktionerna går till.

4. Sanningens ögonblick
Var fattar kunden de avgörande besluten, eller vilka delar av kundresan har störst betydelse?

5. Ansvar & leveransobjekt
Vi identifierar leveransobjekt och kartlägger vem som har ansvar för vad inom organisationen.

6. Känslomässig kartläggning
Vilka känslor vill vi att kunden ska uppleva vid de olika faserna i kundresan?

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.