Strategiutveckling

Strategisk nulägesanalys

Den strategiska nulägesanalysen är en hörnsten i arbetet med att ta fram en strategi för hur ett företag ska kunna bli framgångsrikt. Syftet är att skapa en bild av nuläget och hur vi tror att situationen kommer att förändras framöver. Det handlar med andra ord om att rita upp kartan och beskriva vilka vägval vi står inför.

konsult-strategi-strategisk-nulagesanalys-vad-ar-en

Vad är en strategisk nulägesanalys?

När ett företag ska lägga upp en ny strategi är det viktigt att ha en god uppfattning om nuläget och pågående förändringar på marknaden. Men det räcker inte att ha ett externt fokus, det är minst lika viktigt att rannsaka sig själv och tänka till om sin egen situation. Insikter om såväl den egna organisation som omvärlden (och alla intressenter det innebär) är en förutsättning för uthållig lönsamhet.

Ett framgångsrikt affärsplaneringsarbete innebär att ta ett helhetsgrepp i analysen av den omgivning företaget verkar i. Det finns flera perspektiv att utgå från. Bilden visar de tre huvudområden man normalt sett anser är intressanta att detaljstudera. Ett lämpligt första steg är att börja nedifrån och gå uppåt i figuren.

 

konsult-strategi-omvarldsanalys-framgångsrik

Hur lyckas man med en strategisk nulägesanalys?

Att utforma utveckling och implementering som projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot de önskade resultaten. Med en tydlig och fasindelad metodik underlättas planering och kommunikation kring insatsen avsevärt:

Vid utformning av framtida scenarier kan kreativiteten sättas på prov. Därför innehåller våra workshoppar övningar som sätter igång tankeverksamheten och kreativiteten.

Vår metodik

Vårt tillvägagångssätt för att genomföra nulägesanalyser bygger på vedertagna teorier kombinerat med mångårig erfarenhet.

Vi genomför nulägesanalyser både i större strategiutvecklingsprojekt och i separata insatser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som har störst betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför nya värdefulla perspektiv.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshoppar samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Läs mer om implementering och förändringsledning på sidorna Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledning.

Anlita oss för en strategisk nulägesanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss vid strategiska nulägesanalyser är att våra konsulter bidrar med

  • erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher
  • effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
  • förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens
  • positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
  • identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Strategisk nulägesanalys ingår i våra konsulttjänster som en del av konceptet Ledningssystem och används ofta som verktyg inom Transformation.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.