Tillbaka
Absolut kvalitet med CANEA Workflow

Absolut Company använder CANEA Workflow i sina fabriker i Åhus och Nöbbelöv i Sverige. Med hjälp av systemet får de effektivare hantering av ärenden, kortare ledtider och bättre överblick över avvikelser på material.

Bakgrund och behov

The Absolut Company är världens fjärde största internationella kvalitetsspritmärke och all framställning av ABSOLUT sker i Sverige. Man sökte ett verktyg som kunde bidra till ett smidigare arbetsflöde, underlätta rapportering och möjlighet att följa upp ärenden. Valet föll på CANEA Workflow.

Införande och nytta

Systemets goda flexibilitet ger möjlighet för kunden själv att enkelt skapa anpassade ärendeflöden för respektive process. Att använda CANEA Workflow för många olika typer av ärenden ger verksamheten en bra översikt och möjligheten till ett gemensamt arbetssätt för att rapportera, hantera, följa upp och föra statistik på ärenden.

Magnus Nilsson, IT-chef på The Absolut Company: "För oss var det viktigt att få ett system som verkligen förenklar inrapportering och hantering av ärenden."

Detta har skapats genom enkla formulär med styrda, kopplade val som minskar risken för inmatning av felaktig information. För att ytterligare minimera felkällor och administration har Absolut Company valt att låta CANEA Workflow automatiskt hämta information från verksamhetens övriga system. Möjligheten att följa upp och ta ut statistik är ytterligare en viktig hörnsten för Absolut Company och i diagrammodulen skapas enkelt fördefinierade diagram för återkommande rapportering.

"Att få strukturerad statistik på exempelvis avvikelser på material från leverantörer är ett mycket viktigt område för oss och nu blir CANEA Workflow ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring i verksamheten." säger Magnus.

Genom att i vissa fall även låta leverantören ta ansvar för åtgärder direkt i systemet minskas ledtider och mängden administration ytterligare

Om The Absolut Company

The Absolut Company är ett dotterbolag till Pernod Ricard Holding Company. The Absolut Company har sitt huvudkontor i Stockholm och all framställning av ABSOLUT sker i Åhus i Skåne. Varje dag produceras där cirka 600 000 flaskor ABSOLUT VODKA. Lanseringen av ABSOLUT VODKA ägde rum i USA 1979 och i Sverige 1981. ABSOLUT VODKA finns idag på 126 marknader, är världens fjärde största internationella kvalitetsspritmärke och den största importerade vodkan i USA.

 

"Att få strukturerad statistik på exempelvis avvikelser på material från leverantörer är ett mycket viktigt område för oss och nu blir CANEA Workflow ett kraftfullt verktyg för förbättringsarbete och erfarenhetsåterföring i verksamheten."

Magnus Nilsson, IT-chef, The Absolut Company

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.