Tillbaka
Affärsnyttan ökar för Gränges med integrerat verksamhetssystem

Gränges är ett aluminiumföretag inom tillverkningsindustrin. Varannan bil som produceras i dag innehåller material som bolaget tillverkat. I det omfattande arbetet med IATF-certifiering hade de stor nytta av sitt verksamhetssystemstöd från CANEA. ”Det gav oss en tydlig överblick”, säger Lena Rollmar, kvalitetschef på Gränges Europe.

Gränges är en global ledare inom aluminiumteknik, -tillverkning och -innovation. Fokus ligger på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och utvalda nischapplikationer. Gränges slutkunder finns inom fordonsindustrin, inom industrin för stationära värmeväxlare samt på nischmarknader såsom transformatorer och livsmedelsförpackningar.

Gränges har sedan många år tillbaka använts sig av programfamiljen CANEA ONE som stöd för sitt integrerade verksamhetssystem. När Gränges skulle gå mot certifiering enligt IATF 16949 (tidigare ISO/TS 16949), vilket är ett krav för företag som levererar komponenter till bilindustrin, var det stödet avgörande för det omfattande arbetet.

– I och med att vi hade byggt upp vårt verksamhetssystem med processer och flöden, så hade vi en tydlig fördel när vi förberedde oss inför IATF 16949. Vi började med en GAP-analys och genomgångar med personer inom de olika processerna. Hela verksamheten har kunnat arbeta med sina delar, samtidigt som det har varit synligt för oss centralt inom kvalitetsfunktionen. Vi har kunnat hjälpa till med support och med att revidera mot den nya standarden, berättar Lena Rollmar, kvalitetschef på Gränges Europe och tillägger:

– Hade vi inte haft den här överblicken hade det blivit väldigt jobbigt. Vi arbetade med förberedelser under ett år för att hinna igenom de olika processerna och lyfta systemet. Det hade tagit betydligt längre tid om vi inte hade haft ett gemensamt ”hjärta” för verksamhetssystemet.

Vad används verksamhetssystemet till i övrigt

Gränges har ett femtontal flöden som ingår i ärendehanteringssystemet CANEA Workflow, alltifrån leverantörsreklamationer, incidentrapportering, interna avvikelser till interna revisioner och leverantörsrevisioner.

Flödena förenklar arbetet som passerar i gränssnitt mellan olika avdelningar och skapar samtidigt en bättre efterlevnad och överblick.

– Vi kan lägga in obligatoriska steg i exempelvis en reklamationshantering. Vi länkar in och samlar alla dokument som rör ett visst ärende, vilket underlättar för flera användare och använder automatmail för exempelvis information om incidenter och reklamationer.

CANEA Project används till produktutvecklingsprojekt och investeringsprojekt.

– Basen i verksamhetssystemet är dokumentmodulen, CANEA Document. Där finns alla våra blanketter och dokument som sedan länkas in i projekten så att medarbetarna alltid har rätt blanketter tillgängliga, i rätt fas av projekten. Vi har också ett intranät som är tillgängligt för alla anställda. Dit länkas policys och andra dokument som ska finnas i en enda version. Säkerhetsinstruktioner länkar vi till från så många platser vi kan, säger Lena Rollmar.

”CANEA ONE har hjälpt oss”

Gränges arbetar idag med fyra av fem moduler i CANEA ONE; Document (Dokumenthantering), Process (Processhantering/Processkartor), Workflow (Ärendehantering) och Project (Projekthantering).

– Vi har en bas att stå på och vi arbetar vidare med innehållet i ledningssystemet. Vi utvecklar även presentationsgränssnittet gentemot olika användare och de får olika startsidor. Vi kommer så småningom att tillämpa ärendehanteringssystemet på ännu fler flöden, det finns ett sug efter det i organisationen.

– CANEA ONE har hjälpt oss att samla ihop våra styrande dokument så att de är tillgängliga för rätt användare och så att användaren alltid har tillgång till rätt utgåva. Det webbaserade systemet gör det enkelt att klicka sig fram till sina dokument. Många kunder som reviderat oss har blivit imponerade av vårt verksamhetssystem och det faktum att alla hittar i det. Vi har ordning på våra organisationsscheman och befattningsbeskrivningar, de är lätta att hitta och bundna till befattning, inte person, avslutar Lena Rollmar.

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 600 medarbetare och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

 

”Vi arbetade med förberedelser under ett år. Det hade tagit betydligt längre tid om vi inte hade haft ett gemensamt ”hjärta” för verksamhetssystemet. Många kunder som reviderat oss har blivit imponerade av vårt verksamhetssystem.”

Lena Rollmar, Kvalitetschef Gränges Europe

 

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.