Tillbaka
AkzoNobel sätter färg på tillvaron med CANEA ONE

 

CANEA ONE uppfyllde de tuffa kraven på dokument-, process- och ärendehantering som fanns inom ett världsledande färgföretag.

AkzoNobel Decorative Coatings och Industrial Coatings i Malmö har sedan 2010 framgångsrikt använt CANEA ONE som stöd för att skapa ett mer tillgängligt och levande ledningssystem och underlätta ständiga förbättringar.

Bakgrund och behov

Inom AkzoNobel är det absolut kritiskt att uppfylla kundernas och samhällets höga krav på kvalitet och miljö. Ett effektivt och användarvänligt ledningssystem är därför en av de viktigaste pusselbitarna för att nå varaktig framgång.

För AkzoNobel i Malmö innebar det att man ville:

  • Få ett levande system som ständigt utvecklas och förbättras
  • Skapa styrning och ordning och reda – med mindre internt "strul"
  • Öka tillgängligheten till ledningssystemet för alla medarbetare
  • Samordna all dokument- och ärendehantering i en enda lösning

Den dåvarande Business Excellence Managern inom AkzoNobel Decorative Coatings sammanfattar det på följande sätt: “Vi hade tyvärr hamnat i ett läge där kartan och verkligheten inte längre stämde överens. Arbetssätten hade utvecklats i verksamheten, men det dokumenterade arbetssättet hängde inte med och var dåligt känt bland många av medarbetarna. Vi behövde därför se över både innehållet i ledningssystemet och underlätta för framtida användning med ett effektivare IT-stöd."

Genomförande

Samarbetet inleddes med att kartlägga och definiera verksamhetens viktigaste processer. Med utgångspunkt i dessa strukturerades och konfigurerades ledningssystemet successivt in i CANEA Document (dokumenthanteringsdelen i CANEA ONE). Det var här särskilt viktigt att skapa en användarvänlig miljö med lättöverskådlig sökning och navigation, då många av medarbetarna inte har datorn som ett dagligt arbetsverktyg. En rejäl uppdatering var också nödvändig för de styrande dokumenten så som rutiner, mallar och checklistor.

Ärendehantering med CANEA Workflow stod näst på tur, och för AkzoNobel innebär detta att man nu har ett lättare och snabbare sätt att både registrera, utreda och åtgärda olika typer av förändrings- och förbättringsåtgärder. Genom att CANEA Workflow helt kan konfigureras efter organisationens olika arbetsflöden så har AkzoNobel nu dessutom möjlighet att successivt driftsätta fler och fler processer med hjälp av lösningen utan att byta plattform eller göra några kostsamma utvecklingsarbeten.

VLS-koordinatorn på AkzoNobel Decorative Coatings, som i sin roll som koordinerar, supporterar och utvecklar verksamhetsledningssystemet, upplever nu att verksamheten stöds på ett tydligt och effektivt sätt:

”Både ansvariga för ledningssystemet och medarbetarna har fått anstränga sig så klart, men nu har vi ett naturligt och kontinuerligt sätt att arbeta med miljö-, arbetsmiljö-, säkerhets- och kvalitetsfrågor inom ramarna för det gemensamma ledningssystemet. Det känns också tryggt med CANEA som samarbetspartner. De har visat att de är stabila som leverantör och ger oss den support och underhåll som vi behöver på ett kostnadseffektivt sätt. Det här känns mycket bra för framtiden.”

Nytta och vinster

CANEA ONE stödjer AkzoNobels ledningssystem fullt ut och används för att tillgängliggöra rutiner och instruktioner samt främja verksamhetens ständiga förbättringsarbete. Olika ärendetyper får en snabbare och säkrare hantering.

"Efter det inledande grundarbetet tillsammans med CANEAs konsulter har vi som planerat kunnat gå vidare och själva konfigurera CANEA ONE efter våra specifika förutsättningar. På sikt kommer vi troligen att utnyttja fler och fler möjligheter i lösningen. Vi ser exempelvis goda möjligheter att i framtiden lägga in fler dokumenttyper och hantera ännu fler ärendeflöden. Det finns egentligen inga begränsningar. CANEA ONE är för oss det självklara navet för ledningssystemet."

Om AkzoNobel

AkzoNobel är världens största färgföretag och en ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. AkzoNobel förser företag och konsumenter världen över med innovativa produkter och brinner för att utveckla hållbara lösningar.

AkzoNobel är ett Global Fortune 500-företag och rankas återkommande som ett av de ledande företagen inom hållbar utveckling. Med huvudkontor i Amsterdam, Nederländerna, är AkzoNobel verksamma i fler än 80 länder, där 55 000 engagerade medarbetare levererar Tomorrow’s Answers Today™.

Sverige har AkzoNobel ca 3 600 anställda på ett 20-tal platser.

 

"Vi hade tyvärr hamnat i ett läge där kartan och verkligheten inte längre stämde överens. Arbetssätten hade utvecklats i verksamheten, men det dokumenterade arbetssättet hängde inte med och var dåligt känt bland många av medarbetarna. Vi behövde därför se över både innehållet i ledningssystemet och underlätta för framtida användning med ett effektivare IT-stöd"

Business Excellence Manager, AkzoNobel Decorative Coating

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.