Tillbaka
Alfdex växer med bättre överblick och kontroll

Alfdex AB är världens ledande leverantör av högeffektiva lösningar för rengöring av vevhusgaser från dieselmotorer. Som en underleverantör inom tung fordonsindustri måste Alfdex leva upp till högt uppsatta krav och standarder, bland annat IATF och ISO. Tack vare CANEA ONE möter de kraven, och får dessutom bättre överblick och kontroll på hela verksamheten. En bra grund för fortsatt tillväxt.

Alfdex, med verksamhet i Sverige och Kina, hade ett behov av ökad transparens – att tydligare kunna se och följa var i processtegen olika ärenden befinner sig. Dessutom fanns ett stort behov av att ta fram effektivare dokumenthantering och struktur med styrande dokument i stället för enstaka excel- och worddokument lagrade på olika ställen. Efter jäm­förelser mellan olika IT-stöd och lösningar föll valet på CANEA ONE.

”Vi valde CANEA ONE för att det är så lätt att administre­ra. Systemet är enkelt att bygga ut och vi kan skapa egna flöden vilket ger oss en frihet som vi uppskattar. Från början valde vi fyra olika flöden, men vi har nu enkelt kunnat skala upp till tolv. Dessutom var det en stor fördel för oss att vi kan importera data från vårt affärssystem. Driftsäkerheten var en annan avgörande faktor”, säger Johnny Saxne, Project leader MDS, Technical Preparation & Head of Environmental Coordination inom Alfdex.

Ett flexibelt och användarvänligt system

För att säkerställa att de får ut önskad effekt av systemet, och för att bidra till effektivt användande av CANEA ONE i organisationen har Alfdex tillsatt en ansvarig projektgrupp. Det har resulterat i engagerade användare som tycker att systemet är både flexibelt och användarvänligt.

Alfdex jobbar med CANEA ONE i både Sverige och Kina. I Kina är de oerhört nöjda med den nyligen införda do­kumenthanteringen, vilket är ett gott betyg enligt Johnny. Det globala användandet bidrar till att Alfdex uppnår kvalitetskraven inom IATF 16949.

”CANEA ONE har levererat mer än vi förväntade oss. Vi kan själva enkelt administrera systemet och allt som är viktigt finns där. Det är flexibelt att använda och konfigurera, och vi kan lätt addera funktioner, vilket är ett stort plus. En annan fördel är att man inte lämnar syste­met utan alltid jobbar i samma plattform.”

Ökad kontroll och transparens

Tack vare kombinationen med dokumenthantering och ären­dehantering har Alfdex har nu bättre kontroll och transparens i hela företaget.

”Vi hade som målsättning att få ökad transparens, att få bättre överblick. Nu ser vi tydligt var vi befinner oss i processtegen tack vare CANEA ONE. Systemet underlättar verkligen arbetet. Alla kommer åt uppgifter och hittar vad de söker vilket gör vardagen mycket smidigare. Samarbetet med CANEA har funkat jättebra och införandet har varit klockrent. Vi har haft en väl­digt bra kontakt med CANEAs medarbetare med avstämning­ar via webben. Och sist, men inte minst, lyckades vi med att hålla såväl vår tidplan som vår budget”, avslutar Johnny.

 

"Vi hade som målsättning att få ökad transparens, att få bättre överblick. Nu ser vi tydligt var vi befinner oss i processtegen tack vare CANEA ONE. Samarbetet med CANEA har funkat jättebra och införandet har varit klockrent."

Johnny Saxne, Alfdex

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.