Tillbaka
Andreas Stihl Norden styr upp verksamheten med hjälp av CANEA ONE

För att säkra långsiktig tillväxt krävs affärsplanering och strategier på en enad front. Andreas Stihl Norden AB, som i flera år har använt sig av nyckeltal och Balanced Scorecard, såg behovet av ett IT-stöd för att förbättra arbetet inom och mellan de nordiska länderna.

Valet föll på CANEA ONE och resultatet har inneburit en ny uppföljningsmodell och tydlighet i strategi och styrning i hela Norden. Andreas Stihl Norden AB har tillsammans med konsulter från CANEA arbetat fram och definierat en strategi för att säkra tillväxten kommande år. I samband med att strategierna arbetades igenom etablerades ett systematiskt strategiplaneringsarbete. För att underlätta implementering och uppföljning av strategierna behövdes ett gemensamt och användarvänligt IT-stöd.

– Vi hade diskuterat en hel del hur vi skulle kunna förvandla våra strategier till action. Då vi har verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland behövdes ett gemensamt sätt att följa upp mål och KPI:er och få tydligare koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vi hade sett strategimodulen i CANEA ONE som verkade matcha det vi sökte och beslöt oss därför att kontakta CANEA. IT-stödet gick att anpassa precis efter våra behov och vi beslöt oss därför att implementera det, berättar Kjell Svensson, VD på Andreas Stihl Norden AB.

Nu har de arbetat med CANEA ONE i drygt ett år och börjar se tydliga resultat. Stihl Norden har fått ett bra stöd i att på ett strukturerat och systematiskt sätt samarbeta runt strategier och mål i den nordiska organisationen och därmed ökat affärsnyttan. Den stora vinsten är strukturen i systemet som gör att de lätt kan följa sina KPI:er.

– Vi har fokus på rätt saker nu. Vi har tidigare upplevt att det är lätt att jobba med det som går bra, men tack vare systemets moderna och flexibla gränssnitt är det enklare att se de delar som går mindre bra. Med hjälp av designade hastighetsmätare som tydligt visar status med färger i grönt, gult och rött kan vi därför lättare belysa och utgå från dessa områden och jobba med förbättringar.

En ytterligare fördel är att systemet kan användas som ett rapporteringsverktyg, vilket lett till att alla nordiska länder arbetar i och med samma verktyg.

– Alla rapporterade på lite olika sätt innan CANEA ONE implementerades, men systemet har effektiviserat verksamheten genom att alla säljchefer gör månadsrapporter direkt i systemet. Det innebär att alla presentationer är förberedda och vi kan jobba aktivt på våra månadsmöten och fokusera på rätt saker. De som jobbar i systemet idag tycker att det har blivit ordning och reda och en bättre struktur.

Efter ett års arbete med att implementera och lära sig att använda IT-stödet har nu Stihl Norden en god förståelse för CANEA ONE:s olika funktioner och fördelar. Nu kommer de att lägga stort fokus på ett arbete med att vikta alla mål och KPI:er i systemet.

– För oss har det varit smart att inte förhasta oss. Vi har skapat bra arbetssätt och kännedom om mål och KPI:er. Nu när vi börjar viktningen kommer vi att få mer skärpa och rätt tyngd i siffrorna och vi har ett bra verktyg för att stödja planering, ledning, genomförande och uppföljning av strategier. Det har också varit en stor fördel att arbeta tillsammans med CANEA. Vi har verkligen uppskattat deras höga kompetensen inom många områden och möjligheten att de kunnat leverera en helhet med såväl konsulthjälp som IT-stöd, avslutar Kjell.

 

"Systemet har effektiviserat verksamheten genom att alla säljchefer gör månadsrapporter direkt i systemet. Det innebär att alla presentationer är förberedda och vi kan jobba aktivt på våra månadsmöten och fokusera på rätt saker och förbättringsarbetet.”

 

Kjell Svensson, VD, Andreas Stihl Norden AB

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.

Se fler kundcase