Tillbaka
Borås Energi och Miljö hanterar hela verksamheten med CANEA ONE

Effektivare och gemensamma arbetssätt, ökat kundfokus och en tydlig styrning gentemot övergripande uppdrag och strategier: Borås Energi och Miljö hamnade i en fas där de behövde ta fram ett verksamhetssystem.

Efter att ha implementerat IT-stödet CANEA ONE har nu Borås Energi och Miljö ett enhetligt system som stödjer hela verksamheten med en röd tråd från strategi till det operativa.

Att skapa ett verksamhetssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö utan IT-stöd är i stort sett en omöjlig uppgift. Det insåg Borås Energi och Miljö, som från början hade behov av framför allt ett system för dokumenthantering och avvikelsehantering. Det fanns en önskan om att implementera ett system som skulle vara tillgängligt och användbart för alla medarbetare i organisationen. Utöver det fanns det även krav på att det skulle vara en effektiv och enkel hantering samt att systemet skulle klara alla krav som ställs på dokumenthantering i exempelvis standarder. Systemet skulle dessutom synliggöra processerna för att förtydliga och öka kundfokus. Valet föll på CANEA ONE och med en flexibel konfiguration, användarvänlighet och enkelhet i att nå mål har systemet inneburit en positiv upplevelse i hela organisationen.

Ett flexibelt system med hög förnyelsetakt

”Med CANEA ser jag ständiga fördelar som att det är hög förnyelsetakt i systemet och det ständigt sker utveckling med bra nyheter. Vi ser även att det sker en bra kunskapsöverföring inom företaget, till exempel har vi märkt att CANEAs IT-projektledare har insikt även inom verksamhetsstyrning och alla är också lyhörda för kundönskemål. Systemet är flexibelt och användbart för att styra upp exempelvis många arbetsflöden. Vi har även upptäckt att systemet erbjuder fler användningsområden än vi såg från början, vilket har varit väldigt positivt för oss. Dessutom är det värdefullt med en administration och design som gör att vi kan hantera och förändra konfigurationen själva i en hög grad,” säger Gunnel Svantesson som är kvalitetschef inom Borås Energi och Miljö.

CANEA Strategy innebär ett heltäckande verksamhetssystem

Efter att ha implementerat CANEA ONE märktes det att det fanns ett område som saknade IT-stöd, nämligen målstyrning och uppföljning. Borås Energi och Miljö hade sett en förbättringspotential i att förtydliga den röda tråden mellan strategi till operativt arbete och hade därmed ett behov av en bra lösning. Då det funnits ett motstånd i organisationen att skaffa ett ytterligare system beslöt de att avvakta – och när CANEA ONE lanserade sin strategidel fick Borås Energi och Miljö möjligheten att till slut få ett heltäckande verksamhetssystem. Nu samverkar alla delar i CANEA ONE och dessutom uppskattas strategidelen lite extra för sin tilltalande design.

Medarbetarnas engagemang kring företagsstrategin ökar

”Med CANEA ONE kommer vi att säkerställa att vår dagliga verksamhet går i linje med vår övergripande strategi. Jag blev övertygad direkt när jag såg hur väl systemet integrerar målarbete med det dagliga arbetet i projekt och processer. Systemet kommer att hjälpa oss att få större engagemang från våra medarbetare kring vår strategi men framförallt en röd tråd och konkreta arbetssätt som ytterligare ökar möjligheterna att vi når våra mål.” säger Gunnar Peters, CEO, Borås Energi och Miljö.

CANEA ONE skapar en röd tråd från strategi till dagligt arbete

Tack vare att CANEA ONE är en standardlösning som erbjuder flexibel konfiguration har Borås Energi och Miljö idag en tydlighet i sitt arbetssätt. Det har blivit lättare för användare att hitta information, där rutiner och instruktioner tidigare var svåra att hitta. Genom en bra ärendehantering finns det alltid tillgång till goda underlag med fakta från verkligheten. När Borås Energi och Miljö också har fått en tydlig röd tråd från strategi till det dagliga arbetet så ökar möjligheterna att nå målen genom en tydlig målbild. Det användarvänliga systemet har gjort det enklare för medarbetare att se hur de kan bidra till organisationen och de har även en större och bättre överblick.

Om Borås Energi och Miljö:

Borås Energi och Miljö ingår i Borås stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Borås Stad. Bolaget omsätter årligen cirka 1 miljard kronor och är cirka 310 anställda. Borås Energi och Miljö är certifierade i kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001) och arbetsmiljö OHSAS (18001) och har verksamhet inom Avfall och Återvinning, Vatten och avlopp, Biogas, Energitjänster samt Fjärrvärme.

 

"Systemet är flexibelt och användbart för att styra upp exempelvis många arbetsflöden. Vi har även upptäckt att systemet erbjuder fler användningsområden än vi såg från början, vilket har varit väldigt positivt för oss. Dessutom är det värdefullt med en administration och design som gör att vi kan hantera och förändra konfigurationen själva i en hög grad."

Gunnel Svantesson, Kvalitetschef, Borås Energi och Miljö

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.