Tillbaka
CANEA ONE betydelsefullt stöd för livsmedelsproducenten Trensums Food

Livsmedelstillverkaren Trensums Food är inne i en expansiv fas och trycket på produktionslinjerna är stort. Samtidigt är kraven på kvalitet och säkerhet mycket höga. CANEA ONE är ett viktigt verktyg i produktionen – varje dag.

För 71 år sedan inleddes Trensums Foods historia, då som ett lite musteri i byn Trensum i Blekinge. Nu är verksamheten förlagd till Tingsryd i Småland och företaget har vuxit rejält. Trensums Food är idag en framgångsrik legotillverkare med uppdrag från såväl svenska som internationella kunder. Drygt hälften av produkterna lämnar Sverige.

Trensums Food tillverkar flytande och halvflytande livsmedel som såser, soppor, drycker, sylt och smaktillsatser bland annat. Variationen är stor och den gemensamma nämnaren är flytande konsistens. Drygt 150 personer är involverade i produktionen och verksamheten är inne i en expanderande fas. Detta beror mycket på en hög och växande efterfrågan på växtbaserade drycker.

Processerna inkluderar bland annat pastörisering, steril filtrering, UHT (UltraHög Temperatur), enzymering och homogenisering. Produkterna kan fyllas varma eller kalla och de kan förpackas enligt varje kunds specifika krav och önskemål.

– Trensums Food har en speciell förmåga att hitta lösningar som fungerar för varje enskild kunds önskemål och produkt. Vi arbetar nära våra kunder, säger Sofie Villman, kvalitets- och miljöchef på Trensums Food.

Systemstöd från CANEA ONE

Kvalitets- och miljöavdelningen arbetar med kontroller ur kvalitetssynpunkt men också med inre och yttre miljöfrågor.

– Vi utgör en funktion som ska stödja produktionen och översätta kundernas specifikationer och önskemål till parametrar som ska verkställas av produktionslinjen, säger Sofie Villman och fortsätter:

– Vi tar fram gränsvärden och sätter upp riktlinjer för produktionen att förhålla sig till, för att vi i slutändan ska få fram en produkt som uppfyller kundernas högt ställda krav. Vi har även ett laboratorium som kontrollerar slutprodukten. I avdelningens arbete ingår även kontroller, revisioner och arbete med avvikelser.

CANEA ONE är ett viktigt verktyg i den dagliga verksamheten som sker utifrån livsmedelsstandarden BRC, en global livsmedelsstandard som ska säkerställa kvalitet och livsmedelssäkerhet i produktion och hantering.

Trensums Food har döpt systemstödet från CANEA ONE till Foqus och det hanterar bland annat styrdokument, processer och checklistor. De använder även CANEA ONE:s ärendemodul för styrning av processer för exempelvis arbetsmiljöavvikelser, reklamationer, revisioner och kvalitetsavvikelser.

Fortsatt utveckling av Foqus

Trensums Food har varit en nöjd kund under många år.

– CANEA ONE passar företaget mycket bra. Att ha dokument- och avvikelsehantering i samma system är en stor fördel. Livsmedelsstandarden BRC kräver att det finns dokumenterade rutiner och att uppdateringar sker i en viss ordning samt att ett visst antal personer/funktioner är med i gransknings- och godkännandeprocessen. Läskvitton gör att vi alltid vet vilka funktioner som har granskat dokumenten, berättar Sofie Villman.

Dokumenthantering för styr- och stöddokument som checklistor och journaler, garanterar att det bara finns en enda version och en automatisk påminnelse skickas via mail när det är dags att se över de dokument som ligger i systemet.

Foqus är lättarbetat, självinstruerande och ett viktigt stöd i vårt dagliga arbete, menar Sofie Villman.

– Nu ska vi lära oss bli ännu bättre administratörer. Vi ska genomföra en internutbildning för andra avdelningar där vi går igenom de viktigaste funktionerna. Vi har dessutom precis skapat en intern grupp som regelbundet träffas för att analysera vad som fungerar bra och vad vi skulle kunna utveckla vidare, säger hon och tillägger avslutningsvis:

– Vi har en bra dialog med CANEA och får löpande förslag på hur vi kan arbeta mer aktivt med systemet framåt i tiden.

 

"Livsmedelsstandarden BRC kräver att det finns dokumenterade rutiner och att uppdateringar sker i en viss ordning samt att ett visst antal personer/funktioner är med i gransknings- och godkännandeprocessen. Läskvitton gör att vi alltid vet vilka funktioner som har granskat dokumenten."

Sofie Villman, kvalitets- och miljöchef, Trensums Food