Tillbaka
CANEA ONE gör E.ONs dagliga arbete mer effektivt och lönsamt

 

E.ON Germany hade i många år valt att köpa in skräddarsydda lösningar, men med tiden hade underhållet av dem blivit både dyrt och tidskrävande.

Efter att ha implementerat projektmodulen av IT-systemet CANEA ONE har E.ON nu äntligen fått det stabila och nyckelfärdiga verktyg som de länge varit på jakt efter. Som en bonus med systemet har de även fått kapacitet att hantera arbetsflöden, vilket har resulterat i en effektivare process.

E.ON Sales Germany har länge använt Excel som sitt huvudsakliga verktyg för projektportföljshantering. Detta har gjort det svårt att skaffa sig en exakt överblick över status, göra prognoser och prioriteringar och övervaka versioner och uppdateringar. De hade i många år också valt att köpa in skräddarsydda lösningar, men med tiden hade underhållet av dem blivit både dyrt och tidskrävande. Detta har ofta resulterat i omoderna lösningar som inte stöder processförändringarna i E.ONs sätt att arbeta och vissa gånger inte ens uppfyller de aktuella kraven. Efter att ha implementerat projektmodulen av IT-systemet CANEA ONE har E.ON nu äntligen fått det verktyg som de länge varit på jakt efter.

CANEA ONE är intuitivt och enkelt att använda
E.ON sökte en kraftfull nyckelfärdig programvarulösning som gick snabbt att implementera och var molnbaserad. Valet föll på CANEA ONE för att det var viktigt att välja en produkt som kunde börja användas direkt utan att behöva anpassas och som hade snabb upprampningstid för alla användare. Ett särskilt team fick börja använda CANEA ONE för att säkerställa att alla krav var uppfyllda. När det kunde bekräftas att CANEA ONE levde upp till förväntningarna lanserades systemet och används nu inom hela organisationen.

Eftersom systemet är intuitivt och enkelt att använda har introduktionstiden varit kort. Möjligheten att komma åt exakta och relevanta data i realtid har lett till starkare planerings- och styrkapacitet och har säkrat kvaliteten och styrningen i projekten. CANEA ONE har gjort E.ONs dagliga arbete effektivare och investeringen har blivit mycket lönsam för organisationen.

Användarvänligt och många funktioner

– Vi har fått fantastisk återkoppling från användarna när det gäller visualiseringen av projekt och analysverktyget med tydlig grafik. Vi uppskattar möjligheten att skapa infopaneler för program där man kombinerar flera projekt. Vi har också upptäckt att våra medarbetare har hittat funktioner och sätt att använda CANEA ONE som vi inte hade förväntat oss, vilket är mycket positivt. Till exempel har en av våra programchefer som ansvarar för åtta projekt med en sammanlagd budget på flera miljoner euro kunnat skapa utmärkta infopaneler där han kan övervaka alla sina projekt, inklusive kostnadskategorier och jämförelser mellan planerade kostnader och prognoser för projektperioden. Han visade det för oss och vi överraskades av systemets kapacitet. Så vi har upplevt ett riktigt bra resultat,säger Jan-Erik Schrader, Project Portfolio Management EDG/EEK inom E.ON.

E.ON har nu en stabil lösning
E.ON kommer nu att fokusera på att implementera flexibla processer i portföljhanteringen, vilket innebär att de kommer att ändra sättet de strukturera sina projekt och projektportföljshanteringen. Med CANEA ONEs flexibilitet och enkelhet att konfigureras utan några kodändringar har E.ON en framtidssäker och stabil lösning för dessa kommande förändringar.

E.ON har också varit mycket nöjda med möjligheterna att hantera arbetsflöden i CANEA ONE. För att förbättra sina processer för ändringsförfrågningar har E.ON börjat använda CANEA ONE för att samla in, utvärdera och prioritera nya idéer i syfte att avgöra vilka som ska förverkligas och bli projekt. Detta har resulterat i en effektivare process som är enklare att styra och ger rätt information och den överblick som krävs för att kunna göra riktiga prioritieringar. Med tillförsikten att deras projekthanteringsverktyg nu stöder alla förändringar de beslutar att genomföra genom att möjliggöra spårning av alla versioner och uppdateringar är E.ON beredd på ännu bättre resultat den närmaste framtiden.

 

"Vi har fått fantastisk återkoppling från användarna när det gäller visualiseringen av projekt och analysverktyget med tydlig grafik."

Jan-Erik Schrader, E.ON Germany

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.