Tillbaka
Husqvarna inför CANEA Workflow globalt

Effektivare avvikelseprocesser i nära samarbete med leverantörerna leder till ökad effektivitet och mindre strul. Husqvarna valde CANEA Workflow för ärendehantering efter en omfattande utvärdering.

Bakgrund och behov

Husqvarna är ett företag med anor från 1600 talet där produktutveckling och innovation sitter i väggarna. Företaget har i decennier haft en förvärvsstrategi vilket har skapat öar i organisationen och suboptimering. Sedan ett par år pågår globala initiativ för att skapa enhetliga och optimerade processer, och ytterligare förbättra kvaliteten. Kärnvärden i det ständiga förbättringsarbetet på Husqvarna är ”customer first, profesionalism and teamwork".

Jonas Wallman, Global Improvement Agent, SQA&D på Husqvarna, berättar: ”Husqvarna Group hade tidigare många olika arbetssätt och system för hantering av olika typer av ärenden såsom produktavvikelser, leverantörsavvikelser och kundreklamationer. Det fanns ett stort behov av ett ärendehanteringssystem som tog ett helhetsgrepp och underlättade hanteringen globalt och som på sikt kan fånga hela värdekedjan. Vi döpte projektet, och sedermera systemet, till CHANGEit. De verkliga effekterna är ökad spårbarhet, snabbare reaktioner och som slutresultat bättre kvalitet. På köpet får vi enhetliga globala arbetssätt och reducerat antal IT-system. Med andra ord en bättre verksamhet med minskat strul och nöjdare leverantörer och kunder!”

Upphandling och införande

Våren 2010 påbörjades upphandlingen av ärendehanteringssystem och Husqvarna genomförde en noggrann utvärdering av de ledande leverantörerna på marknaden. En kravspecifikation togs fram med krav på bland annat användarvänlighet, flexibilitet, utvecklingspotential och IT-plattform. Efter flera utvärderingar stod valet mellan CANEA Workflow och en annan systemleverantör. Valet föll till sist på CANEA Workflow.

”CANEA Workflow hade en flexibilitet i design och konfiguration som få andra system kunde uppvisa. De brister vi såg i systemet har CANEA nu löst på ett briljant sätt och det grafiska gränssnittet låter oss på egen hand konfigurera processer så att systemstödet stödjer dessa som handen i handsken - idag och imorgon.” menar Jonas Wallman.

Införandet av CANEA Workflow påbörjades under hösten 2010. Först ut var processen för produktionsavvikelser på fabriken i Huskvarna. Implementeringen av flödet för leverantörsavvikelser startade i maj 2011 och har sedan dess rullats ut i 23 fabriker globalt och mot ett par tusen leverantörer.

Viktiga aktiviteter i införandet var arbetsmötena där processerna omvandlades till konfiguration i CANEA Workflow. Integrationer har även gjorts med produktdatabaser för att all nödvändig information ska vara tillgänglig direkt från ärendena. Nu utreder Husqvarna att driftsätta fler processer i systemet, bland annat PPAP-ärenden, kundreklamationer och dispensansökningar.

Nytta och vinster

En av de stora nyttorna med ett globalt förbättringsverktyg är att Husqvarna nu kan skapa en bättre struktur och ett mer enhetligt arbetssätt - som verkligen tillämpas. Leverantörer involveras och integreras i Husqvarnas processer och svarar på avvikelser och registrerar åtgärder direkt i CANEA Workflow.

Samtidigt har den överblicken och uppföljningsmöjligheterna blivit bättre. Ledningen får korrekt beslutsunderlag och medarbetarna har tillgång till en kunskapsdatabas som ständigt byggs på.

Jonas Wallman avslutar ”CANEA Workflow är ett flexibelt och brett ärendehanteringssystem i frontlinjen och CANEA har en aggressiv utvecklingsplan som vi varit med och påverkat till viss del. För övrigt är kopplingen mellan ärendehanteringen, dokumenthanteringen och projektverktyget i CANEA ONE utmärkt!”

Om Husqvarna

Husqvarna är världens största tillverkare av utomhusprodukter som motorsågar, trimmare, gräsklippare och trädgårdstraktorer. Koncernens produkter säljs via fack- och detaljhandlare i mer än 100 länder. Husqvarna har cirka 14 000 anställda och en omsättning på drygt 30 miljarder SEK.

 

"CANEA Workflow är ett flexibelt och brett ärendehanteringssystem i frontlinjen och CANEA har en aggressiv utvecklingsplan som vi varit med och påverkat till viss del. För övrigt är kopplingen mellan ärendehanteringen, dokumenthanteringen och projektverktyget i CANEA ONE utmärkt!"

Jonas Wallman, Global Improvement Agent, Husqvarna

Intresserad av att veta mer?

Vi skapar rätt förutsättningar för ett levande ledningssystem och ger ökad lönsamhet och bättre möjligheter att realisera din strategi.