Hoppa till huvudinnehåll

Affärsplanering

- En del av Strategiutveckling

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Ett effektivt ledningsarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga organisationer. I affärsplaneringen bestämmer organisationen sin strategi, vad den vill och övergripande hur den ska nå dit.

Affärsplanering ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är affärsplanering?

Affärsplanering är det strukturerade arbetssättet för att ta fram en organisations långsiktiga strategi. Den svarar på frågorna: hur strategin tas fram, vem som är involverad och när de nödvändiga aktiviteterna ska äga rum. Produkten av affärsplaneringen kallas affärsplanen, den svarar på frågan: vad är organisationens strategi?

Varför behövs affärsplanering?

 1. Affärsplanering visar organisationens riktning. Tydlig riktning har visat sig lönsamt för företag och tydlighet gör dessutom arbetsmiljön bättre, istället för att bara låta det flyta på.
 2. Affärsplanering uppmanar till koordination och samarbete mellan organisationens nyckelfunktioner och därmed minskar riskerna för funktionell suboptimering.
 3. Affärsplanering ger ett långsiktigt tänkande och med en strukturerad genomförd planering tvingas alla att lyfta blicken och tänka framåt.

Hur lyckas man med affärsplanering?

Att utforma utveckling och implementering som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Affärsplanering

Vår metodik

Vår beprövade metodik för affärsplanering är indelad i fem steg och förbättrar chanserna till ett lyckat affärsplaneringsarbete.

 • Flödet startar med en nulägesanalys där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras för att alla deltagande i processen ska känna till och vara överens om utgångsläget.
 • Därefter följer skapandefasen, strategiutvecklingen, då deltagarna i processen tar fram de strategier som organisationen skall följa. Resultatet skall sedan formuleras väl för att strategin skall kunna kommuniceras.
 • Innan man går vidare så bör strategin utvärderas för att analysera scenario och risk och om vi varit realistiska och vilka risker som den nya strategin medför.
 • Planeringen för att införa den bestämda strategin fortsätter med formulering av mål och grov planering av hur dessa skall uppnås i handlingsplaner.
 • Därefter påbörjas arbetet med att implementera strategin, det viktigaste och mest tidskrävande av alla stegen. Här behövs oftast Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledare.

Kännetecknande för vårt upplägg är framtagning av hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Affärsplanering

Anlita oss för affärsplanering

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid affärsplanering är bland annat att konsulterna bidrar med:

 • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss