Hoppa till huvudinnehåll

Förändringsanalys

- En del av Förändringsledning och Projektledning

Vid initiativ som kräver förändringar har man självklart för avsikt att uppnå de uppsatta målen. Helst skall det gå så problemfritt som möjligt, men upplevs ofta som att försöka byta riktning på ett stort fartyg – det tar för lång tid innan det händer något, och när det väl händer något så blir rörelserna för stora och okontrollerade.

Förändringsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet Förändringsledning och Projektledning. Det används även ofta som verktyg inom Operativ effektivitet och Ledningssystem.

Vad är viktigt vid förändringsanalys?

En av de vanligaste anledningarna till misslyckande är att man förbiser mänskliga reaktioner och beteenden. Här krävs att man gör en noggrann nulägesanalys av hur de tänkta förändringarna kommer att påverka människorna i organisationen.

Det är människorna i organisationen som förädlar förändrade arbetssätt. Därför månar vi på CANEA om att få med oss en förändring i beteenden, värderingar och attityder i närhelst vi medverkar i ett förändringsprojekt.

Viktigt gällande förändringsarbete är:

  1. Visionen, värderingarna och målen kopplat till förändringen- Gör förändringen önskad.
  2. Strukturerad planering och leverans av förändringen - Får förändringen genomförd.
  3. Varaktighet och positiva effekter av förändringen - Gör förändringen hållbar.

Genom ett systematiskt och genomtänkt förfarande finns alla möjligheter att lyckas med förändringen.

En av nycklarna till en framgångsrik förändringsledning är att göra en förändringsanalys som tar både de hårda, organisatoriska, aspekterna i beaktan så väl som de mjuka, mänskliga, aspekterna. Denna tar hänsyn till både mjuka och hårda faktorer:

I våra konsultuppdrag utgår vi från denna modell och matchar den till projektets och organisationens förutsättningar, behov och ambitioner.

Hur lyckas man med förändringsanalys?

Att utforma analysen som ett projekt gör att insatsen sker på ett resurseffektivt sätt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik gör att planering och kommunikation kring insatsen underlättas avsevärt:

Vi har erfarna projektledare som kan bistå er i denna process.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för analysen är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Vi arbetar med analyser i både större strategiutvecklingsprojekt och i separata analyser. Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför det nya perspektiv som kan vara avgörande.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för förändringsanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid strategisk nulägesanalys är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss