Hoppa till huvudinnehåll

Förändringsanalys

- En del av Transformation

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation

Organisationer startar kontinuerligt upp nya förändringsinitiativ. Ibland större som implementering av en ny strategi eller omorganisationer med stora konsekvenser, ibland mindre som enbart påverkar dagliga arbetsuppgifter. Olika förändringar kan ha olika stort behov av förändringsledning.

En förändringsanalys visar vilken nivå av förändringsledning man ska lägga sig på samt klargör vilka angreppssätt som är lämpliga.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Förändringsanalys ingår i CANEA Business Excellence och är en del av konceptet 
Transformation

Vad är viktigt vid förändringsanalys?

Förståelse av förändringens karaktär och organisationens förutsättningar är grunden för att kunna planera sitt förändringsarbete.

En förändringsanalys är en noggrann nulägesanalys om hur pass komplicerad förändringens i sig är samt av hur de tänkta förändringarna kommer att påverka människorna i organisationen. Den ger en bild av behov av förändringsstöd, lyfter fram strukturella och kulturella behov, skapar en gemensam på effekter och hur man ska mäta dem samt skapar grova planer för kommande arbete med att implementera förändringen.

förändringsanalys

Framgångsrik förändringsledning används för få ut de mätbara effekterna man vill ha ut av förändringen. En av nycklarna till en framgångsrik förändringsledning är att göra en förändringsanalys som tar både de hårda, organisatoriska, aspekterna i beaktan så väl som de mjuka, mänskliga, aspekterna.

Hur lyckas man med förändringsanalys?

När vi genomför förändringsanalyser arbetar vi ofta med en mindre arbetsgrupp som ledningen eller den förändringsansvarige har utsett. Resultatet av analysen fungerar som kvalitetssäkring för den detaljera planeringen av förändringsarbetet.

Vår metodik

Tillvägagångssättet för analysen är baserat på vedertagen teori kombinerat med vår mångåriga erfarenhet.

Vår styrka är ett systematiskt arbetssätt där vi tillsammans med kunden identifierar de kritiska områden som är av betydelse för organisationen. Våra konsulters samlade erfarenhet från olika branscher kommer väl till pass i såväl datainsamling som analys och tillför det nya perspektiv som kan vara avgörande.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops, samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare.

Anlita oss för förändringsanalys

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid strategisk nulägesanalys är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss