Hoppa till huvudinnehåll

Interimschef

- En del av Strategiutveckling

En interimschef från CANEA har lång erfarenhet av verksamhetsledning via tidigare chefsbefattningar eller flertal uppdrag som Managementkonsult. De kunder som köper våra interimstjänster köper inte bara kompetensen hos en person utan tillgång till hela den samlade kompetensen inom CANEA

Interimschefstjänsten ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Strategiutveckling och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Har ni behov av att få in en mycket erfaren och kompetent ledare under en begränsad period i er organisation? Då kan en interimschef från oss vara den bästa lösningen. En interimschef är en tillfällig och tidsbegränsad lösning som erbjuder strategisk kompetens för att utveckla och förändra verksamheter.

Vad är en interimschef?

En interimschef är en mycket erfaren ledare och expert inom sitt kompetensområde. Uppdragen är i situationer där man inte kan anställa, eller då man vill tillföra en högre kompetens för att förändra och utveckla organisationen. Det vanligaste är att ett företag hyr in en interimschef för att genomföra en förändring. Interimschefen stöttar medarbetarna i en förändring, eller till exempel i väntan på en ny chef.

Ibland kan det handla om ett företag som växer, en "startup" eller en nedläggning. Men det kan lika gärna handla om att två organisationer ska slås ihop. Ibland finns behovet av en interimschef under tiden man söker efter en permanent chef. Det kan även vara aktuellt då någon lämnar sin post med kort varsel eller är föräldraledig eller sjukskriven.

Både små och medelstora företag kan hyra in en interimschef. På många mindre företag saknas chefer inom många områden. Det kan vara svårt att motivera kostnaden för en heltidsanställd chef inom ett visst område. I ett sådant läge kan en interimschef, två till tre dagar per vecka under 6-12 månader vara ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Vad kostar en interimschef?

Kostnaden för en interimschef beror på befattningen samt uppdragets syfte och varaktighet. Kostnadsnivån kan dock ofta jämföras med totalkostnaden för en anställd chef (lön inklusive sociala avgifter, pensionsavsättningar, personalförmåner samt övriga kostnader) och tillhörande rekryteringskostnader. En av de direkta fördelarna är att en interimschef inte behöver tas in på 100 % vilket ger företaget möjligheten att utnyttja resursen på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Hur lyckas man med en interimschef?

När man ska anlita en interimschef är det viktigt att man hittar en erfaren person med både specialistkompetens och inte minst ledarskapserfarenhet. För att den person som tas in snabbt ska kunna komma upp på banan och leverera värde till dig som kund krävs att denne har stor erfarenhet av sitt ämnesområde så att alla kraft kan läggas på era specifika förutsättningar.

Våra konsulter på CANEA har lång erfarenhet av verksamhetsledning via tidigare chefsbefattningar och/eller mångårig erfarenhet av uppdrag som Managementkonsult. Vi på CANEA jobbar intensivt med erfarenhetsåterföring och har ett mycket aktivt samarbete mellan de olika konsulterna. De kunder som köper våra interimstjänster köper därför inte bara kompetensen hos en person utan tillgång till hela den samlade kompetensen inom CANEA.

Anlita oss som interimschefer

Våra uppdrag löper ofta från 6 månader till flera år. Det kan gälla posten som VD eller som linjechefer inom inköp, administration, logistik, produktion, kvalitet, miljö och övrig verksamhetsutveckling.

Våra konsulter är erfarna chefer och/eller konsulter som är vana att agera och åstadkomma resultat. Ni kan förvänta er effektivitet och prestation från dag ett.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss som interimschefer är bland annat att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Mycket erfarna ledare.
  • Effektiva arbetsmodeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss